1175633645786505 GroenLinks: Het financieel toezicht is opgeheven, en Voorschoten? - Voorschoten Online - Voorschoten Online | Voorschoten Online Welkom bij Voorschoten Online   Click to listen highlighted text! Welkom bij Voorschoten Online

GroenLinks: Het financieel toezicht is opgeheven, en Voorschoten?

Voorschoten - (persbericht) De provincie heeft laten weten dat Voorschoten onder het financieel toezicht uit is. Komend jaar zal wel het financiële reilen en zeilen van het gemeentebestuur goed in de gaten worden gehouden: als Voorschoten niet handelt volgens de verwachtingen van de provincie zal het toezicht worden geëscaleerd naar bestuurlijk niveau. Halverwege het komend jaar zal de provincie de vorderingen evalueren.


Er valt nu wel een last van de gemeente af, maar toch past hier zeker geen feestvreugde.

Voorschoten betaalt immers een hoge prijs : het zwembad dreigt te verdwijnen, de kinderboerderij staat op het spel, de subsidies worden een stuk minder, net als de ondersteuning aan kwetsbare mensen.

Als de huidige plannen onveranderd worden uitgevoerd, zullen Voorschotenaren de gevolgen van deze kaalslag gaan voelen en voorzieningen zien verdwijnen. Het is bijvoorbeeld zeer de vraag of een zwembad zonder bijdrage van de gemeente kan blijven bestaan. De taskforce zwembad die gaat worden ingesteld, zal daar niets aan veranderen. GroenLinks gaat er wel van uit dat de instelling van zo’n taskforce transparant en met respect voor alle betrokkenen verloopt. En voor de kinderboerderij, zo belangrijk om kinderen in contact te brengen met dieren en natuur, zal het een enorme opgave zijn om met zoveel minder subsidie te blijven voortbestaan. Is het reëel te verwachten dat dat kan?

De sociale voorzieningen en cultuur waren echt het probleem niet volgens de provinciale begrotingsscan. Toch moeten deze boeten voor de financiële problemen.

Bij GroenLinks overheerst het besef dat het zover niet had hoeven komen. Als de raad eerder had ingegrepen, was preventief toezicht te voorkomen geweest. Daarbij heeft GroenLinks een alternatieve begroting gepresenteerd, waarin weliswaar ook stevig wordt bezuinigd, maar waarin daarnaast ruim voldoende geld, naar normale maatstaven, in de algemene reserve zou zijn gestort en de voorzieningen behouden hadden kunnen blijven. Deze begroting is ambtelijk doorgerekend en voldoende robuust gebleken. Wij willen dan ook met deze begroting, waarin wèl ruimte is voor de voorzieningen, de komende raadsverkiezingen ingaan.

Het is nu belangrijk om te voorkomen dat Voorschoten weer in de problemen komt, èn te blijven knokken voor ons dorp. GroenLinks zal op de bres blijven staan voor een sociaal, groen en democratisch Voorschoten.

Click to listen highlighted text!