Actuele informatie over het coronavirus in Voorschoten vindt u hier......

Al sinds 2016 moet er iets gebeuren om Starrenburg goed bereikbaar te houden. Bij een inspectie bleek toen dat de Valkewegbruggen door overbelasting in slechte staat waren. Helaas wilde het college destijds niet doorpakken en volstond met tijdelijke noodmaatregelen. Pas medio 2018 kon de raad instemmen met een voorstel van het nieuwe college om ze te vervangen. De nieuwe bruggen moeten voldoen aan de moderne normen en het probleem zo definitief oplossen. Nu de gemeente klaar is om de bouw aan te besteden blijkt het destijds beschikbaar gestelde budget onvoldoende, waardoor het voorstel opnieuw door de raad besproken wordt.

Lees verder...

De fractie van GroenLinks was eerder positief over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, vanwege de zorgvuldige voorwaarden waaronder dat zou gebeuren. Dat betekent natuurlijk niet dat wij het pand te grabbel willen gooien. Een recent voorstel om het Ambachts- en Baljuwhuis in de openbare verkoop te doen baarde ons dan ook zorgen. We zagen te weinig garantie op een goed voorstel en maakten ons zorgen een fuik in te zwemmen, waarbij we uiteindelijk vast zouden zitten aan een tegenvallend plan. Het Ambachts- en Baljuwhuis verdient wat ons betreft beter en dat gevoel werd gedeeld door vele fracties.

Lees verder...

Ook voor het komende jaar heeft Voorschoten weer een sluitende begroting kunnen presenteren, ondanks de financiƫle problemen waar gemeenten in het hele land mee worstelen. GroenLinks is erg blij dat er door een breed gedragen amendement bovendien flink meer geld is vrijgemaakt om samen met inwoners praktisch aan de slag te gaan met het groener, zuiniger en leefbaarder maken van Voorschoten. Desondanks ligt er voor de komende jaren nog een flinke klus voor het gemeentebestuur.

Lees verder...

Nadat een meerderheid van de gemeenteraad het onderhandelingsresultaat voor de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis aan de huidige huurder afwees, komt het college nu met een voorstel voor een openbare verkoop. GroenLinks zag veel goede punten in het oorspronkelijke plan en wil nu strakkere randvoorwaarden om te voorkomen dat de uitkomst straks een grote stap terug betekent.

Lees verder...

De nieuwe verordening om wateroverlast te beperken is een volgende stap in het beschermen van Voorschoten tegen klimaatveranderingen. Wateroverlast treft inwoners in delen van Voorschoten namelijk nadrukkelijk. Het College zet de lijn door met het nemen van maatregelen om ons milieu en leefomgeving beter bestand te maken voor de toekomst. GroenLinks is blij dat er nu voortvarend voorstellen komen.

Lees verder...