Het College van B&W van Voorschoten wil de verduurzaming in Voorschoten een boost geven en ontwikkelt samen met de ondernemers van de Dobbewijk plannen om de bedrijven daar zo energieneutraal mogelijk te maken. Een plan waar GroenLinks helemaal achter staat, maar waarbij GroenLinks ook de huizen van de bewoners wil betrekken! Afgelopen commissievergadering gaf wethouder Lamers aan daar ook naar te streven.

Lees verder....

Eindelijk komt er schot in de ontwikkeling van Starrenburg III. Dit is goed nieuws voor Voorschoten, want er is een grote vraag naar woningen. Het nieuwbouwproject zal tussen de 250 en 300 woningen opleveren. GroenLinks Voorschoten is blij dat Starrenburg III eindelijk meer vorm krijgt, nadat het project lange tijd heeft stilgelegen. Heronderhandelen van de percentages vinden we onverstandig, omdat daarmee het risico op nieuwe vertraging groot is. Daarnaast is het belangrijk dat je als betrouwbare overheid zo weinig mogelijk op eerder gemaakte afspraken terugkomt.

Lees verder....

Tijdens de raadsvergadering van 13 juni is met brede steun de motie banenafspraak ten gunste van mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. De motie was een initiatief van GroenLinks Voorschoten en werd breed onderschreven. De motie vraagt aan de leden van het college om bij gemeenschappelijke regelingen te informeren naar het aantal gerealiseerde garantiebanen en er bij hen op aan te dringen om voldoende garantiebanen te realiseren. Gemeenschappelijke Regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen overheden, zoals gemeenten, die specifieke taken uitvoeren. De GGD en de Omgevingsdienst zijn voorbeelden van Gemeenschappelijke Regelingen.

Lees verder....

In de gemeenteraad is op 16 mei het Integraal Waterketenplan (IWKP) behandeld en unaniem aangenomen. In het IWKP wordt voor de komende vier jaar het beleid voor rioleringen, grondwater, oppervlaktewater en ecologie uitgezet. Een belangrijk besluit want het huidige plan was verlopen en zonder geldig plan kan er geen uitvoering aan de belangrijke onderhoudstaken op dit terrein gegeven worden.

Lees verder....

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?