1175633645786505 GroenLinks over arbeidsmarktoffensief - Voorschoten Online - Voorschoten Online | Voorschoten Online Welkom bij Voorschoten Online   Click to listen highlighted text! Welkom bij Voorschoten Online

GroenLinks over arbeidsmarktoffensief

Voorschoten - (persbericht) Als je mensen wilt helpen met het vinden van werk, hoe pak je dat het beste aan? Hoe streng moet je zijn op het nakomen van afspraken? Zouden we niet een andere, waarschijnlijk effectievere aanpak moeten proberen, als we zien dat de huidige aanpak nadelen heeft? GroenLinks vindt van wel en vindt het ook terecht als het college gaat protesteren in Den Haag tegen de korting van 30% op de lonen van mensen met een arbeidsbeperking. Zo worden mensen niet gemotiveerd te werken, nog afgezien van de menselijke kant.


In de commissie Mens en Samenleving van donderdag 23 november werd het Arbeidsmarktoffensief besproken. De bedoeling hiervan is dat meer mensen aan een baan worden geholpen, zodat Voorschoten minder geld hoeft te betalen aan kosten voor de bijstand.

GroenLinks complimenteert het college van VVD, ONS en CDA voor de heldere evaluatie en de bereidheid te kijken naar de effectiviteit van iedere genomen maatregel. Daardoor kunnen we ons richten op het bespreken van de gemaakte keuzes.

In het verleden heeft GroenLinks al aangegeven dat het inzetten op verduurzaming van woningen en daarmee het scheppen van banen, haar voorkeur had. Dan zouden twee vliegen in één keer worden geslagen. Helaas is het daar niet van gekomen.

De nadruk ligt wel erg op meer handhaving, een strengere aanpak dus van burgers die de regels en afspraken niet nakomen. Dan zou er meer geld kunnen worden binnen gehaald door de gemeente. GroenLinks is zeker wel voor handhaving, laat dat duidelijk zijn, maar steeds meer blijkt dat mensen niet altijd in staat zijn de regels en afspraken na te komen en dat hun stress toeneemt door deze strengere handhaving. Door deze stress verliezen ze nog meer het overzicht, en daarmee hun vermogen te handelen: hun doenvermogen. GroenLinks pleit dus juist voor meer uitgaan van het positieve, voor meer stimuleren en minder sanctioneren. In andere gemeenten wordt geëxperimenteerd met basisinkomen of versoepelen van regels: waarom zou Voorschoten daar niet gaan kijken voor een positievere aanpak, die op de langere termijn effectiever is?

Er is een landelijke afspraak die bedrijven met meer dan 25 werknemers verplichten om een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het college gaat wel in gesprek met deze bedrijven, maar verplicht ze niet deze afspraak na te komen. GroenLinks wil dat het college juist wel handhaaft op deze afspraak: dan zijn het niet alleen de goedwillende bedrijven die hiervoor hun best gaan doen.

Tenslotte worden mensen met een arbeidsbeperking door de nieuwe regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie 30% gekort op hun loon. Daarmee komen ze uit op bijstandsniveau. GroenLinks is het hier hartgrondig mee oneens: werken moet immers lonen. Zo worden mensen niet gemotiveerd om te gaan werken. Dat werkt dan dus averechts voor het arbeidsmarktoffensief. Wethouder Mol gaf aan de landelijke discussie hierover af te willen wachten, maar GroenLinks vindt het, juist vanwege de nu gevoerde discussie, veel beter om nu als gemeentebestuur een afkeurend signaal af te geven aan de regering. Dan kan dat worden meegenomen in de openbare discussie.

 

 

Click to listen highlighted text!