Op initiatief van de PvdA heeft de gemeenteraad op 14 mei met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin het college wordt gevraagd Voorschoten aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’: een groep van meer dan 100 (oud-)politici, hulporganisaties, wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van kerken en moskeeën en gemeenten die gezamenlijk het kabinet oproepen om alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren. Alleen de VVD stemde tegen.

Door Marjolijn Eshuis, PvdA-fractie

Er leven ruim 5.000 alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Ze zijn extreem kwetsbaar. De cijfers spreken boekdelen: er verblijven 22.000 mensen op Lesbos, terwijl er maar 3.000 opvangplekken zijn. De kinderen zaten al in een benarde situatie; als gevolg van de corona-crisis wordt deze oproep dringender. Griekenland kan dit probleem niet alleen oplossen en heeft Europa meermalen om hulp gevraagd bij het herplaatsen van de meest kwetsbaren. Ook internationaal is het volgens de indieners van de motie (ook GroenLinks, CDA, D66, ONS, SP en Voorschoten Lokaal) een positief signaal wanneer Nederland zich zou uitspreken voor opvang. Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Finland en Duitsland hebben aangegeven een deel van deze kinderen op te nemen. De Nederlandse overheid wil dat niet doen, maar toonde zich onlangs bereid geld voor opvang naar de Grieken te sturen.

Meedoen past ook in de traditie van de Voorschotense gemeenschap, die zich in de periode van burgemeester Jeroen Staatsen heel bereid toonde in te springen toen er een beroep werd gedaan om vluchtelingen op te vangen. Gemeenten worden overigens niet gevraagd zelf opvang te regelen. Het proces van herplaatsing, de wettelijke voogdij en matchen met passende opvang van de kinderen gaat men landelijk regelen, mocht het zover komen. Alleenstaande jonge kinderen krijgen dan onderdak bij pleeggezinnen.

Het college van B en W Leiden heeft zich als één van de eerste gemeenten sterk gemaakt voor dit doel. Wij zijn blij dat Voorschoten zich hier nu ook voor heeft uitgesproken. Samen met inmiddels 62 andere gemeenten. In nog eens 21 gemeenten bereiden raadsfracties een dergelijke oproep voor.
Voor meer informatie en een lijst met de gemeenten die deze oproep steunen: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/vluchtelingenwerk-luidt-de-noodklok-over-de-situatie-griekse-kampen.

 
Back To Top