De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

De gemeenteraad heeft een heftige discussie gevoerd over de begroting 2021. Het goede nieuws: meer geld voor energietransitie & duurzaamheid. Ook positief is dat wethouder Spil  met een concreet plan moet komen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Het slechte nieuws: het college weigert met steun van GroenLinks, D66 en VVD geld uit te trekken voor sociale gevolgen van Corona. Slecht nieuws is ook dat het college tegen de Voorschotense gemeenschap zegt dat volgend jaar 1.1 miljoen over is, terwijl dat  onjuist is.

Lees verder...

Een samenwerkingsverband van tien gemeenten heeft afgelopen periode hard gewerkt aan een Regionale Omgevingsagenda.  Dat is een regionale visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Hoe kunnen wonen, werken, economie, duurzaamheid en landschapsinrichting  met elkaar in evenwicht worden gebracht? De raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen van de gemeenteraad was positief. Het voorstel van de PvdA om het landschap van Duin, Horst en Weide een belangrijke plaats te geven als groene oase tussen Leiden en Den Haag wordt door alle partijen gesteund.   

Lees verder...

Een samenwerkingsverband van tien gemeenten heeft afgelopen periode hard gewerkt aan een Regionale Omgevingsagenda.  Dat is een regionale visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Hoe kunnen wonen, werken, economie, duurzaamheid en landschapsinrichting  met elkaar in evenwicht worden gebracht? De raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen van de gemeenteraad was positief. Het voorstel van de PvdA om het landschap van Duin, Horst en Weide een belangrijke plaats te geven als groene oase tussen Leiden en Den Haag wordt door alle partijen gesteund.  

Lees verder...

Begin dit jaar presenteerde wethouder de Bruijn (VVD) zijn eerste gedachtes over een nieuwe  economische agenda. Er zijn toen elf globale thema’s opgesomd zoals groeisectoren lokale economie, toerisme en recreatie, duurzaamheid, versterking winkelgebieden. Die moeten nu worden uitgewerkt in een echte economische agenda. De PvdA doet de wethouder concrete voorstellen voor deze agenda met als motto  ‘Aan de slag’.

Lees verder...

Op 9 juli bespreekt de gemeenteraad de Kadernota 2021. Dat is een document van het college B&W waarin staat wat hij belangrijk vindt, waarvoor geld wordt vrij gemaakt en waarvoor niet. Belangrijke voorstellen van de oppositie zijn terzijde geschoven. “De coalitie van GroenLinks, D66 en VVD maakt andere politieke keuzes”,  aldus Ad de Graaf (PvdA). “Jammer omdat het belangrijke onderwerpen zijn die veel burgers direct raken”.  

Lees verder...

Op 9 juli praat de gemeenteraad met B&W over de speerpunten van beleid in de komende jaren. Waar richten we ons op? Hoe doen we dat dan? Hebben we er geld voor? Eén van de uitdagingen gaat over een levendig centrum. Belangrijk voor een vitaal Voorschoten en belangrijk voor werkgelegenheid.

Lees verder...

Op initiatief van de PvdA heeft de gemeenteraad op 14 mei met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin het college wordt gevraagd Voorschoten aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’: een groep van meer dan 100 (oud-)politici, hulporganisaties, wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van kerken en moskeeën en gemeenten die gezamenlijk het kabinet oproepen om alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren. Alleen de VVD stemde tegen.

Lees verder...

Na het aftreden van wethouder Lamers op 5 maart j.l. lazen we in een persbericht van GroenLinks en in de media dat er te weinig steun in de Voorschotense gemeenteraad zou zijn voor ingrijpende keuzes op het gebied van milieu, energietransitie en verduurzaming. Maar hoe kan dat worden gezegd als de gemeenteraad hierover nog helemaal geen plannen van het college heeft ontvangen? Is het de Raad die de wethouder in de steek heeft gelaten of is het de coalitie van VVD, GroenLinks en D66?

Lees verder...

Op 5 maart meldt wethouder Cramwinckel in het Leidsch Dagblad dat de onderhandelingen over verkoop gaande zijn. De intentie is om eruit te komen, aldus de wethouder, maar dat is nog niet zeker. De eigenaar van Floris V neemt hier een voorschot op en plakt op de deur: “In verband met de voorbereidingen voor de renovatie van het Ambachts- en Baljuwhuis en de verbouwing van ons restaurant tot Boutique hotel Floris V, zijn wij voor onbepaalde tijd gesloten”. Een poging voldongen feiten te creëren, aldus de PvdA.

Lees verder...