De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politiek PVDA

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

De afgelopen weken leek het dat het college van B&W een besluit had genomen om nieuwe horeca in de Voorstraat 38 toe te staan. In de vergadering van de gemeenteraad van 12 december bleek dat dit niet zo te  zijn. Het college heeft alleen besloten de aanvraag voor een nieuwe horecavoorziening in behandeling te nemen.   

Hoe kon dit misverstand ontstaan?

Op 26 november van dit jaar stuurde B&W een brief over de Voorstraat 38 naar de gemeenteraad. In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de aanvraag. Aan het eind van de brief kunnen we lezen het college besloten heeft ‘om medewerking te verlenen aan het plan voor het vestigen van een horecagelegenheid aan de Voorstraat 38’.  

Dit was voor de voltallige oppositie (met uitzondering van Van Herk/Voorschoten Sterk) aanleiding om een motie in te dienen waarin het college wordt gevraagd dit besluit te heroverwegen, anders gezegd: in te trekken. Volgens deze partijen is het maar de vraag of zo’n besluit voldoet aan de eisen die hiervoor zijn vastgelegd in de Economische Visie 2016 - 2019.

Tijdens de bespreking van de motie in de gemeenteraad vertelde de burgemeester dat er nog helemaal geen principebesluit is genomen. De informatiebrief moet als volgt worden gelezen: dank u voor uw  aanvraag, we gaan er mee aan de slag en toetsen of de aanvraag voldoet aan bestaand beleid, waarna u een reactie van ons zult ontvangen.

Toen was er voor de oppositie geen reden meer om de motie in stemming te brengen. De aanvraag wordt nu door het college getoetst aan bestaand beleid. Aangenomen wordt dat tenminste de volgende uitgangspunten en criteria uit de Economische Visie 2016-2019 worden gehanteerd. 1) Leidt het tot versterking van de ruimtelijke en economische aantrekkingskracht van het centrum, 2) leidt het tot versterking van de kwaliteit van wonen, werken, winkelen en verblijven, 3) voldoet het aan de eis van zoveel mogelijk aaneengesloten horeca in de Voorstraat en 4) is er aantoonbare behoefte aan deze nieuwe voorziening.

De PvdA zal het verdere proces zorgvuldig volgen en wacht het resultaat van de beoordeling door het college met belangstelling af.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....