De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politiek Ons Voorschoten

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Sinds eind oktober is het fietsverbod in de Schoolstraat ingevoerd. De gemeenteraad had daartoe al in juli 2018 besloten.  Dat was overigens niet met instemming van de fractie van ONS Voorschoten. Wij waren voorstander om als proef alleen op zaterdagen tussen 11:00 en 16:00 uur en tijdens evenementen fietsen in de Schoolstraat niet toe te staan.

Uiteindelijk heeft onze fractie in de raadsvergadering van juli 2018 wel van het college de toezegging gekregen dat er een jaar na invoer een  evaluatie  zal plaatsvinden van het fietsverbod.  Nu is dus aan de orde: die evaluatie voor eind 2020 op de agenda zetten. En van tevoren met elkaar in overleg gaan: hoe zal die evaluatie worden ingericht, wie gaan betrokken worden. En hoe zal de uitkomst worden vastgesteld.

Wij denken dat je terughoudend moet zijn om besluiten die door de raad zijn genomen zondermeer te heroverwegen met als optie dat je een besluit bijstelt of mogelijk zelfs terugdraait. Zoals een fractie zich op een gegeven moment ook zal moeten kunnen neerleggen bij een door de meerderheid van de raad genomen besluit. In geval van het fietsverbod in de Schoolstraat ligt dat toch anders. De belangen van betrokkenen lopen ver uiteen.  Hoe zo’n verbod uiteindelijk ervaren wordt: dat weet je pas als je er een tijd mee te maken hebt gehad. Juist daarom is er besloten om dit fietsverbod te evalueren. De reacties die wij tot nu toe krijgen zijn gemengd.  De bijgaande foto lijkt te illustreren dat er best wel periodes zijn tijdens winkel openingsuren dat fietsen in de Schoolstraat niet direct een risico met zich meebrengt voor voetgangers.  

Verder valt het op dat veel automobilisten nog moeten wennen aan de veranderingen m.b.t eenrichtingsverkeer in de Voorstraat: er wordt nu regelmatig tegen de toegestane richting in gereden. Het gaat vast niet om onwil, het heeft wat tijd nodig om er routine van te maken.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....