De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Iedere vier jaar stelt de gemeenteraad een Beleidsplan Schuldhulpverlening vast. ONS Voorschoten vindt dat erg belangrijk, zeker nu wij in de COVID-19 periode zitten. Er zijn onzekere tijden op dit moment: dat geldt voor alle inkomensgroepen, ouderen en jongeren. ONS Voorschoten heeft aangedrongen op het tijdig onderkennen van problemen en doet een beroep op inwoners om zich niet te schamen als ze in financiële problemen komen: dat kan iedereen overkomen.

Lees verder...

Twee jaar na de verkiezingen is het tijd om aan onze 1518  kiezers verantwoording af te leggen. Dat hebben wij via persberichten en persoonlijke contacten al gedaan, maar dat vinden wij te beperkt. De komende 3 weken kunt u berichten van ONS Voorschoten tegemoet zien. Ons verkiezingsprogramma  “Realisme is de toon” is en blijft ons vertrekpunt. Een aantal in onze ogen belangrijke onderwerpen zullen wij kort behandelen.

Lees verder...

Omwonenden van de toekomstige wijk Starrenburg III willen graag weten welke maatregelen worden genomen om ‘overlast’ tijdens de realisering van de wijk zoveel mogelijk te voorkomen. De fractie van ONS Voorschoten heeft hun vragen aan het college voorgelegd. In twee berichten publiceert de fractie de (ingekorte) antwoorden.

Lees verder...

Het hing al enige tijd in de lucht, maar nu heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten laten weten, dat zij van plan zijn om het eeuwenoude Ambachts- en Baljuwhuis aan de Voorstraat te verkopen. Als alles is uitgezocht mag de raad ook nog wat zeggen. Gaan een stuk DNA van Voorschoten verkopen, het A&B huis? Als het aan de fractie van ONS Voorschoten ligt niet.

Lees verder...

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....