Al bijna 20 jaar wordt er gesproken over een nieuwe multifunctionele accommodatie in Voorschoten en al die tijd is er niets van de grond gekomen. GroenLinks Voorschoten is daar klaar mee en wil dat er binnenkort ook echt besloten kan worden over een realistische plan bij de bibliotheek.

De steeds weer terugkerende plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) die uiteindelijk op niets uitlopen zijn frustrerend voor de betrokken partijen, gemeente en inwoners. Ondertussen kunnen verenigingen en organisaties weinig anders dan afwachten, terwijl nu ook het Cultureel Centrum in het kader van het financieel herstel gesloten gaat worden. Het is wat GroenLinks betreft tijd om te kijken wat wél kan en dat dan ook te gaan doen, ook als het niet ideaal is.

Er zijn recent verschillende varianten onderzocht op haalbaarheid en het blijkt dat eigenlijk maar één variant reëel is: een beperkt MFA op de huidige locatie van de bibliotheek. Ook dit plan is wellicht te duur en de details moeten nog uitgewerkt worden, maar het heeft kans van slagen. Het verder uitwerken van de andere varianten, bijvoorbeeld bij de Kruispuntkerk, lijkt niet zinvol en zou er vrijwel zeker toe leiden dat er in deze raadsperiode geen besluit meer genomen kan worden. Dat zou betekenen dat we straks zitten met een gesloten Cultureel Centrum en nog steeds zonder duidelijkheid. Ook GroenLinks ziet dat met deze keuze ideeën en wensen sneuvelen. “Maar besturen betekent nou eenmaal dat je onuitvoerbare ideeën soms los moet laten,” betoogde fractievoorzitter Albert Deuzeman.

GroenLinks wil daarom dat de gemeente nu de mogelijkheid van een MFA bij de huidige bibliotheek verder uit laat werken in een definitief ontwerp. Wat GroenLinks betreft wordt in die uitwerking in ieder geval rekening gehouden met de bibliotheek zelf en daaraan verbonden activiteiten als de formulierenbrigade en het taalhuis. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de gemeente ruimte kan bieden voor voorstellingen en activiteiten voor bijvoorbeeld kinderen en ouderen. Maar ook repetitieruimtes voor lokale verenigingen en lesruimtes voor cultureel onderwijs.

We moeten ons realiseren dat we als Voorschoten misschien niet de middelen hebben om aan alle wensen te voldoen. Maar het is belangrijk is dat er betaalbare faciliteiten komen, waarmee er ruimte is voor cultuur voor de inwoners van ons dorp.

 
Back To Top