Politiek Groenlinks

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Hoe brengen we Voorschoten naar ‘Parijs’? Dat was het uitgangspunt van de goed bezochte workshop “Voorschoten en de energietransitie”, georganiseerd door werkgroep Groen van GroenLinks op 22 februari. In de Alettahof werd gekeken hoe Voorschoten zijn klimaatambities kan realiseren. Hierbij draaiden de deelnemers zelf aan de knoppen.

Joop Bos, raadslid voor GroenLinks, leidt in hoe we van de klimaatafspraken in Parijs, via het Nederlandse klimaatakkoord als gemeente Voorschoten nu betrokken zijn bij het opstellen van de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES). Deze RES is een verplichting voor elke gemeente in Nederland. Voorschoten doet dit samen met 12 gemeenten in onze gezamenlijke (energie)regio Holland Rijnland.

Mart Lubben, van bureau Quintel, gaat vervolgens dieper in op de stand van zaken. De trends in onze regio laten een min of meer gelijkblijvende vraag naar warmte, elektriciteit en brandstoffen zien. Er zijn actieve maatregelen nodig om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen!

Gelukkig heeft onze regio ook veel mogelijkheden. En daarom gaan de deelnemers in groepen  aan de knoppen draaien van het geïntroduceerde energietransitiemodel!
Zo komt de groep Mobiliteit met suggesties voor het uitbreiden van de Cirkelbus en het introduceren van een schoolbus, om het individuele autoverkeer terug te dringen. En misschien moet

Voorschoten wel een milieuzone instellen?
De groep Gebouwde omgeving noemt vooral isolatie als belangrijke maatregel. Mart draait aan de knoppen van het model: wat gebeurt er als alle gebouwen energielabel A hebben in plaats van bijvoorbeeld C/D? Dan besparen we in 2050 12% energie ten opzichte van nu.
De groep Warmte vraagt zich af wat er gebeurt als de helft van de woningen op het warmtenet wordt aangesloten. Dan daalt de CO2-uitstoot in 2050 21,5% ten opzichte van 1990. En let op: bij niets doen is de CO2-uitstoot in 2050 gestegen met 6%.

Als laatste komt de groep Elektriciteit met maatregelen. Om binnen Voorschoten tot energiewinst te komen wordt vol ingezet op zonnepanelen. Als Mart alle daken (waarbij dat zinnig en mogelijk is) met zonnepanelen invoert, blijkt de CO2-uitstoot in 2050 met 25% gedaald te zijn ten opzichte van 1990. Een hele effectieve maatregel dus!

De conclusie is dat er in Voorschoten een hoop potentieel is om een grote stap naar energieneutraliteit te zetten. In grote lijnen kan dat met isoleren, aansluiten op het warmtenet en vol voor zonnepanelen gaan.
Het energietransitiemodel heeft de deelnemers veel inzicht gegeven in de mogelijkheden. Genoeg stof tot nadenken dus!

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Lees verder....