D66 wil niet dat Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) in Voorschoten bewapend worden met een wapenstok. Het kabinet heeft vorige week besloten dat dit voortaan toegestaan is. Samen met de SP, GroenLinks en CDA dient D66 een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering, waarin de partijen zich uitspreken tegen de bewapening van BOA’s. “De overheid heeft een monopolie op het mogen gebruiken van geweld”, aldus D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa.

“Daar moeten we zorgvuldig en terughoudend mee omgaan. Het bewapenen van BOA’s, die niet dezelfde zware opleiding en psychologische begeleiding krijgen als de politie, is een verkeerde keuze.”

Wijkagenten

De rol van BOA’s in het handhaven van de openbare orde wordt steeds groter. Dat komt vooral doordat vanuit de Rijksoverheid en de politie te weinig wijkagenten worden ingezet. Andringa: “Doordat BOA’s een steeds zwaardere taak krijgen, belanden ze ook steeds vaker in bedreigende situaties. Dat is onacceptabel. De oplossing is echter niet om BOA’s te gaan bewapenen, maar om meer wijkagenten in te zetten.” De gemeente pleit al langer voor de opleiding van meer wijkagenten en de toewijzing ervan aan Voorschoten. Andringa: “Als we die taak nu bij bewapende BOA’s gaan leggen, is er voor de politie geen reden meer om ons meer wijkagenten toe te kennen. Ook voor de BOA’s zelf is het niet wenselijk om steeds meer in rol van agent geduwd te worden.”

Ernstige en blijvende schade

Bij de zware opleiding tot politieagent is veel aandacht voor terughoudend omgaan met geweld in bedreigende situaties. Bovendien is het onderzoeken en begeleiden van de geestelijke gezondheid van agenten een belangrijk onderdeel van hun opleiding en loopbaan. Ook BOA’s moeten aanvullende trainingen en bijscholing volgen, voordat ze met een wapenstok mogen werken. Toch is dat minder uitgebreid dat bij de politie. “De wapenstok klinkt misschien niet indrukwekkend, maar het is echt een wapen. Verkeerd of hardhandig gebruik kan ernstige en blijvende schade veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat iedereen die bewapend wordt, ook de uitgebreide opleiding, onderzoeken en begeleiding krijgt van de politie”, besluit Andringa.

 
Back To Top