In Voorschoten verdwijnt nog te veel regenwater in het riool. Dit terwijl regenwater prima gebruikt kan worden voor het besproeien van de tuin of het doorspoelen van het toilet. Op donderdag 16 juli sprak de raad over nieuwe regels voor het afvoeren van hemelwater. Het voorstel kreeg geen meerderheid door het ontbreken van steun van VVD, CDA en ONS. D66 vindt dit jammer. Regenwater ter plekke gebruiken, is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook geld. 

Lees verder...

D66 wil dat Voorschoten een echte fietsgemeente wordt. Die oproep deed de partij tijdens de bespreking van de Aanpak Fietsveiligheid tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 juni. D66 wil dat betaalbare plannen uit die aanpak snel worden uitgevoerd, om fietsen in Voorschoten veiliger en comfortabeler te maken. “Voorschoten heeft de mogelijkheid om een echte fietsgemeente te worden”, aldus D66-raadslid Peter Paul Lippinkhof. “Dat vraagt om ambitie en een voortvarende aanpak.”

Lees verder...

D66 wil niet dat Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) in Voorschoten bewapend worden met een wapenstok. Het kabinet heeft vorige week besloten dat dit voortaan toegestaan is. Samen met de SP, GroenLinks en CDA dient D66 een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering, waarin de partijen zich uitspreken tegen de bewapening van BOA’s. “De overheid heeft een monopolie op het mogen gebruiken van geweld”, aldus D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa.

Lees verder...

Voorschoten heeft zich aangesloten bij Cirkelstad. Dit is een samenwerkingsverband dat hergebruik van bouw- en sloopafval stimuleert. Materialen die vrijkomen in de bouw zijn over het algemeen prima herbruikbaar. Het is een omschakeling om dat daadwerkelijk te gaan doen. Van architect tot sloper, iedereen moet anders gaan denken en werken en dat gaat niet vanzelf.

Lees verder...

D66 wil inwoners en ondernemers in Voorschoten meer en beter betrekken bij het maken van nieuwe plannen. De partij deed daarom een voorstel voor een ‘taskforce’ van inwoners en raadsleden, die aan de slag gaat met nieuwe ideeën en manieren van burgerparticipatie. “De Alliantie Burgers Voorschoten kwam recent met het idee van zo’n taskforce”, aldus D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa. “We hebben in de gemeenteraad voorgesteld om hun idee over te nemen. Ik ben blij dat een ruime meerderheid in de raad dat voorstel steunde.”

Lees verder...

Het plan voor de herontwikkeling van de historische buitenplaats Beresteyn is donderdag 11 juli unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Voorschoten. Met de herontwikkeling wordt de buitenplaats, die decennia lang werd verwaarloosd, weer een parel van het dorp. Een plek waar alle Voorschotenaren kunnen wandelen in het bijzondere parkbos of elkaar kunnen ontmoeten in de sociëteit, die in het voormalig landhuis wordt ondergebracht.

Lees verder...

D66 is verheugd met de actualisatie van de woonvisie die het college presenteert. “De behoefte aan woningen is groot, de beschikbare bouwruimte is beperkt. Als we slim en creatief samenwerken met alle betrokkenen is er veel mogelijk”. aldus D66-raadslid Jolien Schroot. “In de Randstad ligt een enorme opgave om veel betaalbare woningen te bouwen. Vooral betaalbare koopwoningen voor starters en ouderen, de zogenaamde middengroepen, moeten snel gerealiseerd worden. Dat brengt de doorstroming van de woningmarkt op gang. Bovendien draagt verminderen van de schaarste bij aan het dempen van de huizenprijzen”.

Lees verder...

Het behouden van een zwembad in Voorschoten is weer een stap dichterbij gekomen. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. In 2017 besloot de gemeenteraad dat de subsidie voor het zwembad uit financiële noodzaak op termijn stopgezet wordt. Inmiddels is het gemeentebestuur echter druk bezig met de uitwerking van een plan om toch in Voorschoten te kunnen blijven zwemmen.

Lees verder...

Afgelopen donderdag nam de gemeenteraad met een grote meerderheid de Voorschotense begroting voor volgend jaar aan. Het was de eerste begroting onder verantwoordelijkheid van D66-wethouder Marcel Cramwinckel (financiën). “De brede steun van oppositie en coalitie laat zien dat Voorschoten op de goede weg is”, aldus D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa. “We investeren in duurzaamheid, trekken extra geld uit voor jeugdhulp en zorgen voor een sluitende begroting.”

Lees verder...

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Lees verder....