CDA

Het is van groot belang dat de gemeenteraad het College de nodige ruimte geeft voor het zetten van betekenisvolle stappen in het complexe dossier van de herontwikkeling van het monumentale landgoed en klooster Huize Bijdorp. Met uiteraard een open oog voor belangrijke waarden als cultuur,natuur, biotoop en zingeving”. Aldus Cees Bremmer, namens de CDA-fractie, in een recente vergadering van de raadscommissie wonen,ruimte, groen (WRG).

Bremmer wijdde net als veel andere fracties veel aandacht aan een belangrijk raadsvoorstel over de herontwikkeling van dit voor Voorschoten zo belangrijke landgoed.  Veel raadsfracties en ook de betrokken wethouder Cramwinkel sloten zich expliciet bij deze opmerking van Bremmer aan het einde van het debat hierover aan. Dit om het college voldoende speelruimte te laten om in dit lastige dossier een begaande weg te vinden.

De zusters van de Congregatie van de Heilige Catherina van Siëna willen graag zelf, voordat hun missie en leven voltooid zal zijn, mede richting geven aan de inrichting van deze fraaie ‘groene verborgen parel’ in het hart van ons dorp. Zij willen de Congregatie, die economisch niet langer levensvatbaar lijkt, graag op een waardige manier afbouwen. Daartoe  hebben zij, naast een spelregelkaart, een zgn. ID-card ontwikkeld die enkele belangrijke kernwaarden bevat en als richtsnoer  bij de herinrichting  van dit gebied kan dienen.

Nu is de gemeente niet de enige bij de herinrichting van Huize Bijdorp betrokken partij. Zo speelt de provincie Zuid-Holland een belangrijke rol, o.a. gegeven de status van het landgoedbiotoop en het NatuurNetwerk Nederland.

Het genereren van voldoende opbrengsten voor een duurzame instandhouding van deze buitenplaats, restauratie van monumentale bebouwing daarbij inbegrepen, is verder een niet geringe uitdaging. Daarbij komen ook  zoeklocaties in beeld die eventueel een bijdrage kunnen leveren aan een  mogelijk woningbouwopgave als kostendrager. Dat vergt uiteraard grote zorgvuldigheid waar door insprekers als de Vereniging OVLG terecht op is gewezen.

Cees Bremmer benadrukte tenslotte de positieve houding van de Congregatie in verleden en heden in de samenwerking met de gemeente bij onder meer de realisatie van de Valkewegbrug en het openbaar  toegankelijk maken van het gebied.

Leest u nog even verder;

2020, door de ogen van de Voorschotenaar

De meesten willen dit jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten. Toch is Voorschoten Online op zoek naar verhalen, gedichten, illustraties en foto’s van Voorschotenaren over hoe zij dit bijzondere jaar 2020 beleefd hebben. Iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd, goed, minder goed tot heel slecht.

Voorschoten Online wil deze bundelen en gratis uitbrengen. Wij het belangrijk om dit vast te leggen omdat het nu eenmaal in de toekomst geschiedenis zal zijn.

Wij roepen iedereen op die hier een bijdrage aan wil doen zijn of haar bijdragen te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit mag iedereen zijn. De ondernemers en verenigingen die het zwaar hebben, de zorgmedewerker, jij die niet meer bij jouw familie op bezoek kon, niet naar buiten kon en zo zijn er nog veel meer ervaringen en herinneringen te bedenken, iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd. En al die verhalen zijn welkom!

Stuur je bijdrage naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen die een bijdrage levert, zal uiteraard ook benoemd worden. Wil je dit niet, geef dit dan bij je inzending aan. Inzenden kan tot en met 31 december 2020. Boekje zal media januari 2021 dan worden uitgebracht.

Sponsors/Donateurs gezocht

Omdat we dit boekje voor iedereen beschikbaar willen maken willen we dit het liefst gratis uitbrengen. Daarom zijn we gelijk op zoek naar sponsoren en donateurs om dit ook financieel mogelijk te maken.

Steun jij dit initiatief?

Maak dan een bijdrage over naar ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie boekje Voorschoten 2020. Ben je een bedrijf en je ontvangt hier graag een factuur voor, mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het gedoneerde bedrag. Dan gaan wij hier zorg voor dragen. Bedrijven die voor minimaal € 100,00 sponsoren worden in het boekje benoemd.

Betaal je liever via een tikkie? Dat is ook mogelijk, klik hier……

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....