CDA

Voorschoten - René Zoetemelk:  ”De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling van 2018, eind 2017, moeilijke beslissingen moeten nemen om tot een structureel sluitende begroting te komen.  Om onder het preventief toezicht van de provincie uit te komen konden er in de begroting geen wijzigingen worden  aangebracht omdat dit zou betekenen dat Voorschoten de regie op de toekomst zou verliezen en de Provincie zelf zou ingrijpen. Pijnlijke bezuinigingen op voor Voorschoten belangrijke voorzieningen zijn hiervan het gevolg, waarbij het stopzetten van de subsidie op het zwembad het meest in het oog springt. Binnen de door het college gepresenteerde begroting zijn we op zoek gegaan naar ‘nieuw geld’, om daarmee de vervelende bezuinigingen op onze voorzieningen om te keren of te verminderen.”

CDA-raadslid Mark van Oostrum: “Ons oog viel op een groot bedrag in de begroting, € 113.000,- maar liefst, dat Voorschoten jaarlijks ‘uitgeeft’ aan kwijtschelding van de rioolheffing voor huurders.  Naar aanleiding hiervan hebben wij gekeken hoe andere gemeenten in Nederland omgaan met kwijtschelding van de rioolheffing. In de Duin- en Bollenstreek bleek dit met succes te hebben opgelost door de heffing op te leggen aan de eigenaar, in plaats van aan de huurder. Wij hebben bij de begrotingsbehandeling 2019 een motie ingebracht, die werd medeondertekend door  VVD, ONS en de SP. Op basis van de motie heeft het college zeer voortvarend een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel is donderdag 8 februari in de commissie besproken. Door de gemeenteraad zal in meerderheid worden besloten dat vanaf 2019 de rioolheffing worden opgelegd aan woningeneigenaren in plaats van aan huurder. Dit heeft meerdere gunstige gevolgen. De rioolheffing wordt aan grotere groep opgelegd, waardoor het tarief voor de rioolheffing met ingang van 2019 voor iedereen daalt. Vooral voor minder koopkrachtige huurders is dit gunstig. Huren wordt in Voorschoten goedkoper, Zoals ook  Erik Maassen van de SP fractie met concrete voorbeelden en cijfers kon bevestigen!  Een ander mooi effect van dit voorstel is dat Voorschoten de rioolheffing met ingang van 2019 niet meer hoeft kwijt te schelden.  Dit leidt tot hogere inkomsten voor Voorschoten, € 113.000, per jaar.  Aanstaande donderdag wordt door de raad tevens besloten dat dit geld zal worden ingezet voor het behoud van voorzieningen in Voorschoten.”

René Zoetemelk: “Recentelijk heeft de PvdA heeft ons ‘financieel houtje touwtje beleid’ verweten. Echter, met dit besluit hebben laten we zien dat we  met nieuw beleid structureel ‘nieuw geld’ kunnen vinden voor voorzieningen zonder daarmee de gezonde nieuwe begroting aan te tasten.”

-- Lees verder na de advertentie --

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns