CDA

Voorschoten - René Zoetemelk is CDA lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is tijdens de algemene ledenvergadering van CDA Voorschoten unaniem gekozen. Sinds 2014 is René Zoetemelk CDA fractievoorzitter in de gemeenteraad. Hij is geboren en getogen Voorschotenaar. Groeide op in de Vlietwijk en woont nu in Starrenburg.

Hij vervulde 25 jaar bij de Politie diverse Personeel- en organisatie functies. In 2007 is hij gestart met een bedrijf in communicatie, gespecialiseerd in tekstproductie en fotografie. Daarnaast adviseert hij over strategische communicatie en geeft trainingen.
In het CDA is hij sinds 1982 actief. Eerst binnen het CDJA, onder andere als voorzitter en later als bestuurslid van het CDA.

Voorschoten gaat hem aan het hart. Hij is daarom in samenwerkings- en fusie discussies buitengewoon kritisch. Voorschoten zal de huid duur verkopen. Het gaat volgens hem uiteindelijk om wat beter is voor de Voorschotenaar en hij wil daar met goede argumenten van overtuigd worden. Om vanuit de eigen kracht keuzes te kunnen maken moeten volgens hem eerst de financiën op orde zijn waarmee gelijk een positief effect op de bestuurskracht kan worden bereikt. Vanuit de eigen kracht kunnen dan keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Hij is wel voor samenwerking met gelijkwaardige partners en niet voor verbanden waarin Voorschoten als sterke gemeenschap wegvalt.

Uiteindelijk gaat het om wat de gemeente te bieden heeft aan de inwoners als het bijvoorbeeld gaat over zorg, duurzaamheid, bedrijvigheid, dienstverlening en veiligheid.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.