CDA

Voorschoten - (persbericht) In de commissie Burger en Bestuur van 1 juni jl. is de begroting van de werkorganisatie Duivenvoorde besproken. Mark van Oostrum:  “De CDA-fractie heeft gemengde gevoelens bij de begroting 2018 van onze werkorganisatie. In 2012, toen er werd gestart met de werkorganisatie, bedroegen de gezamenlijke kosten voor de werkorganisatie Duivenvoorde iets meer dan 25 miljoen euro op jaarbasis, dus voor Voorschoten en Wassenaar samen.

Lees verder na de advertentie:

- - - - - - - - - - - -

Zoek je bedrijven of verenigingen in Voorschoten? Bekijk de Dorpsgids...

- - - - - - - - - - - -

Ruim vijf jaar later blijkt dat de kosten van de organisatie met 4 miljoen euro zijn gestegen.  In 2018 zijn de kosten van de werkorganisatie begroot op 29 miljoen euro. Het CDA is niet gelukkig met deze toename van kosten. Er wordt hard gewerkt maar de werkorganisatieorganisatie is nog te weinig efficiënt. Aan de stijging van kosten liggen een aantal reden ten grondslag. Een ervan is de verbetering van de automatisering. Eerder heeft de Rekenkamer aangeven dat de werkorganisatie een gedegen plan moet hebben waarin staat hoe de organisatie omgaat met ICT-voorzieningen. Door de nieuwe privacy wetgeving moet de ICT-infrastructuur bijvoorbeeld goed zijn beveiligd. De kosten van de ICT-infrastructuur voor de werkorganisatie stijgen met bijna een half miljoen per jaar. Uit de begroting van de werkorganisatie 2018 blijkt voorts dat men aan de Wassenaarse zijde van de werkorganisatie anders wil gaan werken. ' Meer met mensen, minder met papier' wordt dit genoemd. Naar verwachting levert dit voor Wassenaar vanaf 2021 een besparing op van 360.000 euro per jaar. Uit de begroting blijkt dat dit voordeel voor Voorschoten niet wordt verwacht, dat verbaast het CDA omdat de ene helft van de werkorganisatie niet  efficiënter kan werken dan de andere helft. De CDA-fractie vindt dat de werkorganisatie Duivenvoorde ook echt moet gaan werken als één organisatie. We moeten samen optrekken, samen werken aan een betere organisatie. De bestuurskrachtmeting laat zien dat dit dringend nodig is. Het CDA is daarom blij met de door het college aangekondigde reorganisatie van de werkorganisatie. Het CDA gaat er vanuit dat de kosten van werkorganisatie op korte termijn zullen dalen, en dat de dienstverlening aan burgers en ondernemers verder zal verbeteren.”

Lees verder na de advertentie:

 

 

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?