CDA

Voorschoten - Fractievoorzitter René Zoetemelk van het CDA: “Voorschoten is een heerlijke gemeente om in te wonen en te werken. De CDA fractie vindt voorzieningen belangrijk voor een vitale gemeente en wil daarom dat die op niveau blijven. Hier is geld voor nodig. De financiële situatie is door een stevige aanpak van wethouder Eppe Beimers al duidelijk verbeterd maar vraagt nog alle aandacht. Het CDA Voorschoten maakt zich sterk voor een betere financiële positie van de gemeente Voorschoten.” Dat meldt de partij in een persbericht.

Tijdens de algemene beschouwingen  heeft het CDA een amendement ingediend (medeondertekend door VVD en ONS) om een verhoging van de precariobelasting voor leidingbeheerders mee te nemen in de begroting. Het gaat om belastingheffing per strekkende meter gas, water en elektriciteitsleidingen die door Voorschoten lopen.

Naar aanleiding van vragen van fractievoorzitter René Zoetemelk bleek dat we veel minder belasting heffen dan vergelijkbare gemeenten. Door het naar een normaal niveau te tillen ontstaat een extra inkomst van € 487.000,- per jaar. De raad stemde unaniem in met het voorstel onder de voorwaarde dat de inwoners van Voorschoten geen lastenverzwaring krijgen.  Dit was in het voorstel van het CDA al meegenomen en afgedekt. 

Er is nu jaarlijks een bedrag van netto   € 372.000,- extra beschikbaar in de kas van de gemeente. Daarvan wordt  € 300.000,- gebruikt ter versterking van de financiële positie van Voorschoten. Daarnaast is er jaarlijks  € 72.000,- beschikbaar voor nieuw beleid en dit alles zonder lastenverzwaring voor de burgers.

René Zoetemelk: “Het CDA wil graag voorzieningen op peil houden en is blij met de mogelijkheid daar iets in te betekenen. Nut en noodzaak zullen bepalend zijn voor het CDA om in te stemmen met een plan. Via een motie is gevraagd om een toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen voor de vervanging van sportfaciliteiten. Er ligt op dit moment bijvoorbeeld een concreet en uitgewerkt voorstel van Voorschoten 97 voor een nieuwe atletiekbaan en de omzetting van een veld in een kunstgrasveld. Deze aanvraag kan binnenkort worden beoordeeld op grond van het toetsingskader.”

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....