De scores werden verdeeld over twaalf onderdelen: onderwijs en kinderopvang, winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde omgeving, natuurlijke omgeving, weinig overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en ruimte, arbeidsmarkt, bereikbaarheid. De positie van de gemeente op de ranglijst is gebaseerd op al deze indicatoren, met uitzondering van het inwonertal.

Op alle bovenstaande punten scoort Voorschoten meer dan gemiddeld. Alleen op Rust en Ruimte scoort Voorschoten minder. Een indicator voor 'rust en ruimte' is de bevolkingsdichtheid op buurt-, gemeente- en regionaal niveau. Een lage dichtheid is hierbij gunstig. Ook zijn het aantal files en oordelen van inwoners over verkeershinder en parkeergelegenheid meegenomen in de berekening.

 

 
Back To Top