Voorschoten - De politie waarschuwt voor babbeltrucs in het dorp. De afgelopen dagen werd een bewoner op het Ruijsdaelhof beroord en is een poging gedaan bij een bewoner aan de Koningin Julianalaan.

Bij een bewoner van de Ruijsdaelhof werd aangebeld door een jonge vrouw van vermoedelijk Marokkaanse komaf. Ze deed zich voor als nieuwe bewoner uit de flat en gaf aan problemen te hebben met het afvoerputje in de douche. Ze vroeg of zij even mocht kijken bij het afvoerputje van de bewoner. Terwijl zij dit deed bleef de voordeur openstaan en hebben anderen kans gezien om geld uit de portemonnee van de bewoner te halen.

Op de koningin Julianalaan werd ook een poging gedaan om binnen te komen in een woning van één van de bewoners aldaar. Ook hier werd aangebeld door een vrouw welke aangaf een nieuwe bewoonster te zijn uit de straat. De bewoner was hier zo verstandig om niemand binnen te laten.

De politie adviseert nadrukkelijk om niemand zomaar de woning binnen te laten en attent te zijn op dit soort praktijken. Heeft u informatie die ons kan helpen in deze zaken bel dan met de politie via 0900-8844.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.