Een (kerst)vakantie is DE gelegenheid om met de kinderen naar het brandweermuseum Voorschoten te gaan. Alles is te bewonderen en we hebben sinds kort ook echte speurtochten voor de jeugd om nog meer te weten te komen over het verleden van de brandweer.

Daarom zijn we extra geopend op zaterdag 28 december a.s. van 10 tot 12.30 uur. Iets langer dan normaal want we hopen dat er veel bezoekers komen.

Brandweermuseum Voorschoten valt sinds kort onder de stichting ‘Spuit 41’ Voorschoten. De stichting is geheel zelfstandig en heeft geen directe relatie met de brandweer Hollands Midden. Wel in de zin dat we onderdak hebben maar niet in de zin van het werven van vrijwillige brandweermensen.

De stichting is puur opgericht voor het behoud van Voorschotens al dan niet rijden erfgoed zoals de twee oude handspuiten uit 1883 met alle toebehoren en Spuit 41 uit 1935.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.