Vlnr gemeentesecretaris Marc van der Veer, burgemeester Staatsen, wethouders Beimer en Nieuwenhuizen. Wethouder Bremer was verhinderd.

Voorschoten – De begroting 2015-2018 is klaar. Eerst maar het goede nieuws: de lasten voor de inwoners blijven gelijk. Maar daar is ook alles mee gezegd want er wordt flink bezuinigd om de zorgtaken die alle gemeenten per 1 januari 2015 krijgen, te financieren. De broekriem wordt aangehaald en daarnaast waart ook nog het spook van preventief toezicht door de Provincie door het gemeentehuis.

Onder het thema ‘vertrouwen in mensen, verbinden van krachten’, presenteert het college een gezond begroting. Voorschoten blijft zelfstandig en werkt, waar nodig, samen met andere gemeenten. De samenwerking met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg wordt geïntensiveerd. Zoals bijvoorbeeld met de nieuwe website www.werkenismeedoen.nl waarin vooral mensen met een uitkering aan een baan kunnen worden geholpen. De kosten voor de gemeente worden dan stukken minder.  

Participatie
Maar daarbuiten wordt er vooral een beroep gedaan op de inwoners. Zo is er onlangs een taskforce centrum ingesteld waarin ondernemers, inwoners en de gemeente samen bekijken hoe het centrum kan worden opgeknapt. De regie ligt duidelijk bij de ondernemers.  Doel is niet alleen een aantrekkelijk centrum te creëren maar ook banen te scheppen. Dergelijke task forces worden in de toekomst vaker ingezet.

Bezuinigingen
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in Voorschoten. Daardoor heeft de gemeente minder bestedingsruimte. Voor de komende raadsperiode is besloten om schulden versneld af te lossen met spaargelden uit de algemene reserve.

Maar er moet een ton bezuinigd worden. En die posten zijn gevonden. Zo worden onder andere de lichtmasten niet meer schoongemaakt, worden meldingen van openbare ruimte opgelost zodra er meerdere zijn (dus niet meer binnen 3 dagen) en worden onderhoud en reparaties aan het gemeentehuis niet meer uitgevoerd. En er is meer: de gemeenteberichten in Groot Voorschoten worden geschrapt, de gratis vuurwerkbrillen afgeschaft, groen en natuur in de Duivenvoordecorridor minder ontwikkeld, vergaderingen niet meer buitenshuis gehouden en diverse adviesfuncties afgeschaft om er maar een paar te noemen. De 9 miljoen euro voor de Rijnlandroute komt niet in gevaar.

Zorg
Voor de zorgtaken is ruim €20 miljoen beschikbaar. Onlangs nog heeft het rijk meer geld uitgetrokken voor de zorg en Voorschoten heeft € 8 miljoen gekregen. Op de vraag ‘of dat voldoende is’, antwoordt wethouder Nieuwenhuizen: ‘We zullen wel moeten maar het ziet er niet slecht uit!’ Een groot deel van de contracten met zorgverleners zijn inmiddels al afgesloten.

Provincie
En de Provincie houdt een vinger aan de pols. De cijfers zijn overlegd. “De Provincie wil weten welke besluiten er zijn genomen en hoe we de bezuinigingen gaan uitvoeren”, zegt financieel wethouder Beimers. “Preventief toezicht? Het valt nooit uit te sluiten maar we hebben nu de cijfers goed op orde voor de komende jaren! Het is afwachten.” Burgemeester Staatsen is positiever: “we zien geen aanleiding voor preventief toezicht!”

De programmabegroting 2015  wordt op donderdag 6 november behandeld door de gemeenteraad. De hele begroting is te downloaden via www.voorschoten.nl/programmabegroting
 

 
Back To Top