Voorschoten - Het college van Burgemeester en Wethouders van Voorschoten roept het ministerie van Infrastructuur en Milieu op een geluidsscherm of –wal aan te brengen aan de westzijde van de A4 Vlietland-N14, wanneer deze verbreed wordt. Het college heeft daarom een zienswijze ingediend op de plannen voor de verbreding. De plannen van het ministerie lagen in de afgelopen weken ter inzage.


Het ministerie wil de rijksweg A4 verbreden van 2x 3 rijstroken naar 2x 4 rijstroken. De verbreding is bedoeld om filevorming tegen te gaan en reistijden terug te brengen.

Minder geluidsoverlast voor inwoners en recreatiegebied Vlietland
Met het scherm wil het college de geluidshinder verminderen, die van de Rijksweg afkomt. Een scherm komt niet alleen ten goede aan de inwoners die binnen een straal tot twee kilometer van de weg wonen en nu al overlast ervaren. Het zorgt ook voor meer rust in recreatiegebied Vlietland.

Over de hele lengte
Om geluidsoverlast te voorkomen, wordt speciaal asfalt voor de aanleg van de rijstroken gebruikt. In de zienswijze roept het college op om, als extra geluidsmaatregel, een geluidscherm of -wal aan te leggen langs de hele, vijf kilometer lange verbreding.

De plannen zijn digitaal te bekijken via www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten (vul daarbij bij de zoekfunctie het woord ‘wegverbreding’ in).

 
Back To Top