De keuze voor de nieuwe burgemeester van Voorschoten is gemaakt. Wie het geworden is wordt nog even geheimgehouden. Komende maandagavond 22 maart wordt in een speciale raadsvergadering de nieuwe burgemeester gepresenteerd.

Voor de functie van burgemeester hebben zich 32 kandidaten aangemeld. Met de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, is afgesproken dat de vertrouwenscommissie met een aantal van deze kandidaten in gesprek zou gaan. De vertrouwenscommissie, die bestaat uit de fractievoorzitters, heeft na deze gesprekken een selectie gemaakt, resulterend in een voordracht. Deze wordt op 22 maart ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Op de hele procedure rust geheimhouding om de privacy van de kandidaten te beschermen. In de openbare vergadering wordt de naam van de voor te dragen kandidaat bekendgemaakt.

De aanbeveling van de Voorschotense raad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de benoeming voorbereidt. De benoeming is definitief na de ondertekening van het Koninklijk Besluit door de Koning en de minister. Naar verwachting vindt de beëdiging van de nieuwe burgemeester door de commissaris van de Koning plaats op 17 mei in Voorschoten.

 
Back To Top