De burgemeester en wethouders zijn gestart met een digitale ronde langs de velden. Zij hebben videogesprekken gevoerd met de Voorschotense sportverenigingen, de buurthuizen en de religieuze gemeenschappen. Later deze week volgen in elk geval de scholen en de verzorgingshuizen. Stuk voor stuk sleutelorganisaties in deze ongewone tijd. Hoe gaat het met deze organisaties tijdens de crisis? Hoe is het met hun medewerkers, vrijwilligers en achterban? En hoe kunnen de gemeente en de organisaties elkaar helpen om deze tijd door te komen?

Doel van de gesprekken was en is enerzijds om antwoord te geven op vragen van de organisaties: wat mag nu wel, wat niet, welke (financiële) ondersteuning is er? Anderzijds willen de burgemeester en wethouder vooral ook van de organisaties horen hoe het met hen gaat. Lukt het nog om door te gaan met sporten, diensten en kleinschalige activiteiten? De strenge maatregelen moeten ervoor zorgen dat minder mensen corona oplopen. Maar we willen ook voorkomen dat mensen geïsoleerd raken, zich eenzaam of somber voelen omdat ze niet meer naar buiten durven, minder bewegen en elkaar minder zien.

Samen met de organisaties zoekt de gemeente naar de juiste balans tussen het voorkomen van coronabesmettingen én het zoveel mogelijk beperken van de sociale, emotionele en mentale gevolgen van deze crisis. Samen wordt gezocht naar oplossingen en nieuwe verbindingen.

Zo kwam in het gesprek met de sportverenigingen het idee naar voren om, na de coronacrisis, een gezamenlijke campagne te starten om nieuwe leden te werven. In de afgelopen maanden hebben sommige verenigingen leden zien vertrekken. Misschien omdat ze er minder gebruik van kunnen maken door de maatregelen, omdat ze het nu te druk hebben met werk of juist omdat hun inkomen is weggevallen. Dat vinden zowel de gemeente als de sportverenigingen jammer. Want sporten is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor sociale contacten.

 
Back To Top