De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 21.37% - 8 stemmen
21%

Het college van Voorschoten presenteert een structureel sluitende begroting voor 2021, zonder lastenverhoging voor de inwoners. Een nieuwe, eigen ambtelijke organisatie die dicht bij de inwoners staat, werkt vanaf volgend jaar aan de Voorschotense opgaven. De focus in 2021 ligt daarbij op economie, bouwen, klimaat en energie.

Rekening houden met onzekerheden
Wethouder Marcel Cramwinckel: “We maken deze begroting in een tijd vol onzekerheden. We helpen onze inwoners, verenigingen en bedrijven waar mogelijk met corona. Maar we weten niet wat de effecten van corona zijn komend jaar. We zien, ondanks de maatregelen die we nemen om de kosten te beperken, de uitgaven voor de Jeugdhulp en de Wmo waarschijnlijk stijgen terwijl het Rijk ons hier onvoldoende extra geld voor geeft. Ook gaat het Rijk de algemene uitkering voor de overige taken vanaf 2022 herverdelen. We verwachten dat dit voor Voorschoten ongunstig uitpakt. Met deze onzekerheden hebben we rekening gehouden in deze begroting. We hebben dit jaar een eenmalig overschot van een miljoen. Dat hebben we grotendeels opzij gezet. Maar er moet structureel meer geld van het Rijk bij om de begroting ook komende jaren sluitend te kunnen houden.”

Extra geld voor economie, bouwen, klimaat en energie
Binnen de beperkte mogelijkheden wordt extra geld vrijgemaakt voor economie, bouwen, klimaat en energie. Volgend jaar krijgt Voorschoten een nieuwe economische visie met een uitvoeringsagenda en ontwikkelprogramma voor locaties in het centrum. Op verschillende locaties in Voorschoten wordt aan de bouwagenda gewerkt. Om aan de verplichtingen van het Klimaatakkoord te kunnen voldoen, werkt Voorschoten in regioverband aan een Regionale Energiestrategie. Daarnaast komt er een Transitievisie warmte voor het aardgasvrij maken van de wijken. Het afvalbeleid wordt geëvalueerd. Daarna kunnen besluiten worden genomen over een nieuwe locatie voor het Uitvoerend Bedrijf.

Live chatsessies met inwoners
De begroting wordt besproken in de commissie Burger en Bestuur op 29 oktober en de vergadering van de gemeenteraad op 5 november. Inwoners kunnen met de wethouder Financiën Marcel Cramwinckel over de financiën van de gemeente chatten. De live chatsessie vindt plaats op maandag 19 oktober tussen 19.30 en 20.30 uur op de Facebookpagina van de gemeente. De begroting is vanaf 7 oktober te vinden op https://voorschoten.begroting-2021.nl.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....