De gemeente Voorschoten heeft de voorwaarden voor de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis tot in detail uitgewerkt om de bijzondere kwaliteiten te waarborgen. Voordat de verkoop daadwerkelijk plaatsvindt, legt het college van b&w deze voorwaarden eerst voor aan de gemeenteraad in de vorm van een raadpleegbrief.

Het karakteristieke Ambachts- en Baljuwhuis in de Voorstraat is bijzonder in meerdere opzichten. Het is een Rijksmonument, vormt een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Voorschoten én heeft economische potentie. Daarnaast heeft het Ambachtshuis een publieke functie, die als waardevol gegeven in stand moet blijven, ongeacht wie de eigenaar is. Zo is ooit in een legaat uit 1912 bepaald.

Oplossingen bedacht

Het college van b&w wil het Ambachts-en Baljuwhuis verkopen omdat in de loop van de tijd de functie van het pand is veranderd en het in bezit hebben van vastgoed geen kerntaak is. Met de opbrengst wil de gemeente de schuldenlast verminderen en kosten uitsparen voor beheer en onderhoud. Rond de voorgenomen verkoop leefden in het dorp zoveel vragen en zorgen dat er eind 2019 een Dorpsdialoog over de toekomst van het ‘A&B-huis’ is gehouden. Hier konden deskundigen, betrokken partijen en inwoners hun mening geven. Wethouder Marcel Cramwinckel over de inbreng van betrokken partijen. “Het bijzondere aan dit erfgoed is dat het heel veel tegelijk is. Dat maakt ook dat we er heel zorgvuldig mee om willen gaan. In overleg met betrokkenen zijn oplossingen bedacht om de juridische en cultuurhistorische voorwaarden zorgvuldig te kunnen waarborgen.”

Stimulans voor verblijfstoerisme

De beoogde koper is de huidige huurder die een kleinschalig hotel wil inrichten. Zijn plannen sluiten aan bij de visie van het gemeentebestuur om de recreatieve aantrekkingskracht van Voorschoten te vergroten en verblijfstoerisme te stimuleren.

150 dagen per jaar ‘open’

Het Ambachtshuis blijft zijn publieke functie houden. In de aankoopvoorwaarden staan de rechten van de maatschappelijke organisaties en de plichten voor de eigenaar nauwkeurig omschreven. Zo is bepaald dat 150 dagen per jaar een ruimte vrij beschikbaar is voor een publieke bijeenkomst. Deze voorwaarden staan in een protocol dat tot stand is gekomen in samenspraak met betrokken partijen. Oud Groen en Leefbaar Voorschoten en De Cultuurfabriek hebben aangegeven dat ze constructief willen meedenken over een goede invulling. Met de Voorschotense Kunstkring zijn aparte afspraken gemaakt.

Bescherming erfgoed

De waarborgen worden vastgelegd in het koopcontract. De vergunning is een ontbindende voorwaarde. De eigenaar moet voor de verbouwing aan alle eisen voldoen om het erfgoed te beschermen. Mocht het zover komen dat het Ambachts- en Baljuwhuis over een aantal jaar opnieuw in de verkoop staat dan heeft de gemeente het eerste recht van koop. Als een andere partij het pand wil kopen, dan gaan de verplichtingen uit het koopcontract automatisch over op de nieuwe eigenaar.

 
Back To Top