Foto : Archief

De traditionele lintjesregen werd dit jaar aangepast vanwege de corona-uitbraak. In de ochtend van vrijdag 24 april stelde locoburgemeester Paul de Bruijn de decorandi telefonisch op de hoogte dat zij koninklijk onderscheiden zijn. De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen zal op een later moment plaatsvinden.

Ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2020 ontvangen de volgende zeven inwoners van gemeente Voorschoten een koninklijke onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de samenleving.

De heer Ruud van Akker – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Akker is 25 jaar in trouwe brandweerdienst van de kazerne Voorschoten geweest, van brandwacht en instructeur tot bevelvoerder. Hij was een gedreven brandweerman en een voorbeeld voor het korps in gedrevenheid en standvastigheid.

De heer Willem Oltshoorn – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Oltshoorn is ruim 20 jaar in trouwe brandweerdienst van de kazerne Voorschoten. Hij werd in 1996 aangesteld als brandwacht en is na diverse opleidingen en scholingen hoofdbrandwacht geworden. Iedereen kent hem als een betrokken en gedreven maar vooral vakkundig brandweerman. Hij is een voorbeeld voor het korps in gedrevenheid, standvastigheid en technische kennis.

De heer Ap Hoogendoorn – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hoogendoorn is al bijna 30 jaar als vrijwilliger aan de ‘Stichting Nationaal Smalspoor’ verbonden. Hij heeft zich met veel enthousiasme ingezet als medewerker in de werkplaats en in de treindienst en is ook bestuurslid van de stichting. Daarnaast stelt de heer Hoogendoorn zich geheel belangeloos maatschappelijk op, door mensen te begeleiden in de sanering van schulden die zij door welk toedoen dan ook hebben opgelopen.

De heer Ruud Teijgeler – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Teijgeler is ruim vijftien jaar geleden als vrijwilliger binnengekomen bij de ‘Stichting Nationaal Smalspoor’ wat toen heette “Stoomtrein Valkenburgse Meer”. Hij is betrokken bij de uitvoering van grote projecten en heeft de leiding in de werkplaats. Hij is een zeer gewaardeerde medewerker binnen de organisatie aan wie men veel dank verschuldigd is.

De heer Jaap Maan – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Maan zet zich al meer dan 30 jaar belangeloos in voor de Protestantse Kerkgemeenschap in Voorschoten. Voor de Publieke Sector van het VERA (Voorgezette Educatie Register Accountant) was hij als leidinggevende verantwoordelijk voor de ontwikkeling van permanente educatie voor accountants in de publieke sector. Voor de Vereffening van Curaçao, Sint Maarten en Nederland is de Vereffeningscommissie in het leven geroepen. De heer Maan heeft veel werk verricht om de vele banden en betrekkingen in kaart te brengen die er tussen de drie landen was gegroeid.

Mevrouw Margreeth Maan – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Maan is op diverse gebieden als vrijwilliger actief en actief geweest. Zij is onder andere actief geweest bij het huisvesten en begeleiden van vluchtelingen in Voorschoten en het verzorgen van de eettafel in Voorschoten (een project waarbij ouderen welkom zijn bij een open eettafel). Ook was zij een van de drijvende krachten achter de boekenmarkt van Amnesty International en heeft zij vele specifieke taken op zich genomen voor de Protestantse Gemeente Voorschoten.

De heer Bert Westra – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Westra is al sinds 1988 als vrijwilliger actief in Voorschoten. Hij is ambtelijk secretaris bij de Ondernemersvereniging Voorschoten en Ondernemend Wassenaar, secretaris bij de Voorschotense Kunst Kring, vrijwilliger bij badmintonvereniging Vlietwijk EVBC en koster bij de Protestantse Gemeente Voorschoten.
 

 
Back To Top