Leden van de SP hebben donderdag huurdersklachten aangeboden bij het kantoor van Woonzorg in Voorschoten. De persoonlijke bezwaren van huurders tegen de huurverhoging werden voorgelezen. Veel huurders gaven aan dat de huren al erg hoog zijn en het onderhoud vaak te wensen overlaat. Woonzorg liet weten de klachten serieus te bekijken.

Na het overbrengen van de persoonlijke verhalen van huurders vertelde SP-fractievoorzitter Erik Maassen over zijn motie, die twee weken geleden door de gemeenteraad is aangenomen. In die motie vraagt de gemeenteraad aan de corporaties in Voorschoten om terughoudend te zijn met huurverhogingen tot inflatie in 2020 en voor de jaren daarna de betaalbaarheidsproblemen verder aan te pakken. De woordvoerder van Woonzorg wilde geen toezeggingen doen, maar zei wel met hierover in gesprek te gaan met de gemeente. 0% huurverhoging in 2020 wil Woonzorg niet uitvoeren.

Wel gaf de woordvoerder van Woonzorg aan dat ze enkele situaties die briefschrijvers hebben genoemd nog eens goed zal bekijken. Onbeantwoorde verzoeken tot huurverlaging en verzoeken om in aanmerking te komen voor huurtoeslag zullen opnieuw worden bekeken. Daarmee eindigde de actie toch positief. “Al hebben we maar voor 1 huurder de situatie verbeterd, dan is er toch iets bereikt,” aldus Maassen.

 
Back To Top