Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - Afgelopen zaterdag 7 februari introduceerde D66 de Voorschotense Anneke Wijbenga als kandidaat voor de Provinciale Staten. Dit gebeurde tijdens de ‘in gesprek met …dag' in het centrum van Voorschoten. Anneke heeft jarenlang ervaring als milieudeskundige in Zuid Holland en staat op een verkiesbare plaats.

D66-fractievoorzitter Marco van der Meij in Voorschoten: “Het is geweldig dat wij een eigen kandidaat hebben voor de Provinciale Staten. Daarmee krijgen we een directe stem voor Voorschoten. Tijdens deze dag was het leuk om met inwoners uit Voorschoten in gesprek te gaan. In onze buurten zit zo veel creativiteit en vrijwilligers voor allerlei activiteiten in ons mooie dorp. Daarom luistert onze D66-afdeling graag naar goede ideeën en zoeken we naar nieuwe kansen voor Voorschoten.”

D66 Voorschoten sloot hierbij aan bij een landelijke trend, waarbij D66’ers de straat opgaan om meningen van hun inwoners te vragen. In Voorschoten kwamen veel complimenten voor de goede woonomgeving maar ook wensen voor meer duurzaamheid en betere gemeentelijke dienstverlening. “Die punten zullen we als D66 in de Raad zeker nog sterker oppakken”,  belooft Van der Meij.

De mensen met wie D66 in gesprek ging, kregen de gelegenheid de nieuwe kansen die zij zien in hun buurt te delen met heel Nederland. Dat kon door ze op te schrijven op de “In gesprek met…”-kaart. Een overzicht van de ingevulde kaarten staat op de website www.gesprekmetnederland.nl . Dit geeft een mooi beeld van de vele gesprekken die zijn gevoerd, de onderwerpen die daarin naar voren kwamen en de kansen die Nederlanders zien.