VVD

De Voorschoterweg, het Lammenschansplein en de Europaweg zijn berucht vanwege hun enorme files en vertragingen. Na jaren van overleg zouden in 2020 de werkzaamheden in het kader van het Rijnlandrouteproject starten om dit knelpunt op te lossen. Helaas werd in juni van vorig jaar door de provincie meegedeeld dat de start van deze noodzakelijke verbeteringen uitgesteld zou worden.

Lees verder...

Het college heeft een structureel sluitende begroting voor 2021 gepresenteerd met extra geld voor economie, bouwen en milieu. Geen eenvoudige opgave gezien de taken waar gemeente voor staat en de onzekerheid over de economische en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de Covid19 pandemie. Het college is zich bewust van het belang van verstandig financieel beleid voor het behoud van zelfstandigheid van Voorschoten, zoals onder andere blijkt uit de het nakomen van de afspraken uit het herstelplan.

Lees verder...

Gemeentelijk bezit van panden is niet altijd een rijk bezit. Het is kostbaar om panden te onderhouden en te verduurzamen. Het is dan ook goed om kritisch naar ons eigen bezit te kijken. Als panden nauwelijks worden gebruikt voor gemeentelijke taken en er wel andere mogelijkheden voor gebruik zijn, is het verstandig om verkoop te overwegen.

Lees verder...

Afgelopen raadsvergadering is het ontwerp van de verordening afvoer hemelwater en grondwater behandeld. De voorgestelde verordening stelt regels ten aanzien van de waterberging voor nieuw te bouwen bouwwerken, zoals woningen, een aanbouw of bedrijfspanden groter dan 50m2. Eigenaren van deze nieuw te bouwen bouwwerken moeten zelf voor de afvoer van hemel en grondwater gaan zorgen, waarbij ze minstens 60 liter per m2 moeten kunnen opvangen.

Lees verder...

Dat was de inzet van de VVD bij de verkiezingen en deze wens is ook nu nog actueel. De VVD heeft bij de algemene beschouwingen naar aanleiding van de kadernota 2021 het college de volgende aandachtspunten meegegeven. Ten eerste heeft de VVD aangedrongen op aandacht van het college voor een snelle uitvoering van de goedgekeurde plannen zodat er geen zaken onnodig blijven liggen. Vanuit de huidige omstandigheden vraagt de VVD extra aandacht voor economie.

Lees verder...

De VVD Voorschoten bedankt de ‘Helden van Voorschoten’: Mensen of organisaties die zich op een bijzondere wijze, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Sinds maart van dit jaar zat Nederland in een ‘intelligente lockdown’. Scholen, winkels en instellingen werden gesloten en mensen moesten zoveel mogelijk thuisblijven. Een zeer ingrijpende periode waar dus ook Voorschoten mee te maken kreeg. Nu de maatregelen van de lockdown stukje bij beetje worden versoepeld bedankt de VVD graag iedereen die zich tijdens deze periode op een bijzondere of positieve manier heeft ingezet.

Lees verder...