PVDA

In een bomvolle raadszaal sprak de gemeenteraad op 10 januari over de kaders (de voorwaarden) voor de ontwikkeling van de locatie ‘Kruispuntkerk’. Als het Kruispunt  verdwijnt blijft er dan nog wel een podium voor optredens van Voorschotense verenigingen als ook de deuren van het Cultureel Centrum op 1 januari 2021 dicht gaan? En waarom staat er in de kaders niks over woningbouw?

Lees verder na de advertentie:

Voorafgaand aan de vergadering spreken Cultuurfabriek, Bibliotheek & Filmtheater, Protestantse Gemeente Voorschoten, projectontwikkelaar, Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten en twee omwonenden de raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen toe. Hieruit blijkt grote betrokkenheid bij dit onderwerp. Ook de verschillende belangen worden duidelijk. Een lastige keuze voor de gemeenteraad .

De subsidie voor het Cultureel Centrum wordt per 1 januari 2021 stopgezet. Daarvoor in de plaats zijn er plannen om de huidige bibliotheek uit te breiden met een filmzaal. Het Kruispunt en de verbouwing van de bibliotheek zijn projecten die wij niet apart van elkaar kunnen zien. Immers, de Kruispuntkerk biedt op dit moment een belangrijk podium voor optredens vanuit de Voorschotense amateurkunst en de PvdA vindt dat je pas een besluit kunt nemen over de Kruispuntlocatie als duidelijk is hoe de plannen voor een nieuwe bibliotheek en filmzaal er uit zien. Welke mogelijkheden komen er om te repeteren, op te treden (muziek, dans, toneel), films te draaien en kunst tentoon te stellen?

De wethouders hebben op 10 januari beloofd dat zij zullen spreken met de culturele verenigingen (Cultuurfabriek en anderen) over de behoeftes die er bij hun bestaan. Dan pas kan de raad een afgewogen oordeel vellen over een eventuele investering in bibliotheek/filmtheater en over de kaders voor de herontwikkeling van de Kruispuntlocatie.

Die kaders moeten garanties bieden voor een aantrekkelijke entree tot dit deel van het centrum van Voorschoten. Ontwikkelaars en de eigenaar van de kerk moeten ermee uit de voeten kunnen en rekening moet worden gehouden met omwonenden.

Daarnaast vindt de PvdA dat er ook op deze plaats meer betaalbare woningen voor senioren en starters moeten komen. Het aantal goedkopere sociale woningen is in Voorschoten veel lager dan in onze buurgemeentes. Met wachtlijsten van meer dan 6 jaar is sprake van grote urgentie.

De PvdA is blij met de belofte van de wethouders om eerst de gemeenteraad in maart te informeren over de plannen van bibliotheek/filmtheater en de uitkomst van de gesprekken met belanghebbenden. Daarna kan de raad besluiten over de locatie Kruispunt.

 

 

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?