PVDA

Voorschoten - (persbericht) De PvdA stelde 27 oktober schriftelijke vragen aan b&w over het Paviljoen Deltaplein. Op 20 november kwamen de antwoorden van het college. Omdat die niet duidelijk waren zijn vragen en antwoorden door fractievoorzitter Henk Overbosch geagendeerd voor de commissie Burger en Bestuur van 30 november. GroenLinks had dat met hun vragen ook gedaan.

Lees verder....

Voorschoten - (persbericht) In de commissie Burger en Bestuur van 26 oktober stelde de PvdA de vraag wie het besluit heeft genomen over de uitbreiding  van het paviljoen Deltaplein met bijna 40 %. Henk Overbosch meldde dat hij in de besluitenlijsten van het college hierover niets heeft kunnen vinden. Deze belangrijke vraag werd in de commissie niet beantwoord.

Lees verder....

Voorschoten - (persbericht) De PvdA heeft op 25 oktober een alternatieve en sluitende gemeentebegroting gepresenteerd met de titel “Voorschoten verdient beter”. Noodzakelijk omdat de begroting van B&W een document is waarin boekhouden centraal staat, op belangrijke voorzieningen wordt bezuinigd, kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen en veel voorstellen nauwelijks worden onderbouwd.

Lees verder....

Voorschoten - Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren 75 miljoen meer uitgegeven dan ontvangen. De provincie heeft Voorschoten onder financieel toezicht gesteld en eist terecht financieel herstel. In de nieuwe (meerjaren)begroting 2018-2021 komen B&W met ingrijpende voorstellen. Kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen. Op belangrijke voorzieningen wordt bezuinigd. Sommige voorstellen worden nauwelijks onderbouwd. Daarom presenteert de PvdA een alternatieve begroting met als motto: ‘Voorschoten verdient beter!’

Lees verder....

Voorschoten - (persbericht) In de raadsvergadering van 28 september werd het rapport van de Rekenkamercommissie behandeld over de 75 miljoen euro die Voorschoten meer heeft uitgegeven dan ontvangen.  Henk Overbosch, net geïnstalleerd als PvdA-raadslid, gaf aan het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC)  op onderdelen wel te herkennen, maar het eenzijdig te vinden en daardoor onvolledig.
Lees verder....

Voorschoten - Na bijna twaalf jaar raadslidmaatschap voor de PvdA in Voorschoten heeft Jan-Paul Middelburg (42) vanmiddag in een persoonlijk gesprek aan de raadsvoorzitter, burgemeester Bouvy-Koene, laten weten dat hij om persoonlijke redenen stopt met het raadswerk. Als alle wettelijke procedures naar verwachting worden doorlopen, zal Middelburgs opvolger, Henk Overbosch, wellicht al tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 september als raadslid geïnstalleerd worden.
Lees verder....

Te vinden in de bedrijvengids

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief