PVDA

De herinrichting van de Leidseweg-Noord houdt de gemoederen bezig, in het bijzonder de laatste maanden. Het raakt niet alleen de bewoners van de Leidseweg, maar in ieder geval ook de bewoners van de Mozartlaan en de Nassauwijk. Het gesprek over de Leidseweg-Noord loopt al jaren en het is belangrijk dat er nu op korte termijn een besluit wordt genomen.

De aanleiding is de slechte staat van de weg, de grondwaterproblematiek en de wateroverlast. Alle partijen zijn het er over eens dat er zo snel mogelijk gewerkt moet worden aan het oplossen van deze problemen. Bewoners hebben soms letterlijk het water in de kelder staan. 

Lees verder....

Voorschoten blijft zelfstandig en verlegt de focus naar de Leidse regio. Zo begint een notitie van het college van b&w die op 27 september in een raadscommissie is besproken. Nu zijn er weinigen in de gemeenteraad die niet voor een zelfstandig Voorschoten zijn, maar waar we echt naar op weg zijn blijft vaag. Ook ontbreken creatieve voorstellen die gaan over de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en verenigingen. En de PvdA vindt het gek dat het college niet vertelt wat ze doet met het advies dat dit voorjaar door professor Peters is uitgebracht.  

Lees verder....

Hoe zie jij de Toekomst van Voorschoten? Dat vroeg de PvdA tijdens het Weekend van Voorschoten. Er waren veel reacties. Over wonen voor oud en jong. Over groen en duurzaamheid. Over zwembad, filmtheater en een ‘Huis van Voorschoten’. Over zelfstandigheid en goed financieel beleid. Over fietsen in de Schoolstraat en een geluidswal bij de A4. Het was geen representatieve steekpoef, het zijn wel belangrijke signalen! De PvdA gaat er mee aan de slag. Nu eerst een bloemlezing van reacties.

Lees verder....

De komende maanden worden belangrijke besluiten genomen over de Toekomst van Voorschoten. Veel besluiten worden weliswaar in het gemeentehuis genomen, maar de PvdA vindt het belangrijk dat burgers, bedrijven, verenigingen, instellingen hier tijdig over mee kunnen praten. Daarom vragen wij tijdens het Weekend van Voorschoten: “Hoe zie jij de Toekomst van Voorschoten?” Zaterdag 8 september staan wij in een kraam tegenover de chocolaterie in de Voorstraat.

Lees verder....

Na het Deltaplein wordt nu de volgende entree tot het dorpscentrum op de schop genomen. Op 3 juli presenteerde de projectontwikkelaar een plan voor de herontwikkeling van de Kruispunt kerk en het gebied er om heen: de Poort van Voorschoten. Op 16 juli ontving de gemeenteraad hierover een korte informatiebrief van het college van b & w. Inmiddels hebben diverse belanghebbenden zich gewend tot de gemeente. Aanleiding voor de PvdA om enkele vragen te stellen.

Lees verder....

In de periode tussen november 2017 en juni 2018 is de financiële positie van de gemeente Voorschoten verslechterd. Het gaat om een bedrag dat in vier jaar tijd oploopt tot in totaal ruim 2.3 miljoen euro. Dit wordt duidelijk uit de kadernota 2019 die op 12 juli in de gemeenteraad is besproken. Een motie van de PvdA om tot de behandeling van de begroting 2019 geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan, is door de gemeenteraad afgewezen. Alleen  de PvdA stemde voor de eigen motie.

Lees verder....

De gemeenteraad bespreekt binnenkort  twee belangrijke documenten over de financiële positie van Voorschoten. In de voorjaarsnota wordt de begroting over 2018 bijgesteld en in de kadernota worden de hoofdlijnen van een nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd. We lezen een begroting met tekorten, tegenvallers waar nog geen prijskaartje aan hangt en nieuwe plannen die nog niet zijn begroot. De PvdA maakt zich grote zorgen want Voorschoten kan zich geen nieuwe financiële misstappen veroorloven!

Lees verder....

Op 6 juni presenteren VVD, GroenLinks en D66 het nieuwe Voorschotense coalitieakkoord. Onder de mooie titel ´Duurzaam vooruitstrevend´ beschrijft  de nieuwe coalitie haar plannen voor de komende vier jaren. De coalitie straalt veel ambitie uit. De tien prioriteiten in de samenvatting – van meer woningen voor starters en senioren tot financiën - spreken  de PvdA aan, roepen enthousiasme op. Bij het lezen van de uitwerking ontstaan – naast positieve reacties -  veel vragen en twijfels. De financiering van veel plannen is onzeker, een echte financiële paragraaf ontbreekt en teleurstelling ligt op de loer.  

Lees verder....

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een bouwproject aan de Leidseweg-Noord:  het Arsenaal. Niet zomaar een project, maar een proefproject, een experiment.  In plaats van de gemeente die vooraf allerlei randvoorwaarden vastlegt, is het de bedoeling dat projectontwikkelaar Niersman hierover overlegt met  omwonenden en andere belanghebbenden. Het proefproject moet ‘los laten en versnellen’. In de praktijk krijgt het project  trekken van ‘onduidelijkheid, onzekerheid en vertraging’. In de gemeenteraad van 17 mei stelt de PvdA hierover vragen aan het college van B en W.

Lees verder....

Na de verkiezingen van 21 maart vergaderde de gemeenteraad op 12 april over een advies van twee informateurs. We hebben in de krant kunnen lezen dat VVD, GroenLinks en D66 een formateur hebben benaderd. Ze gaan onderzoeken of ze afspraken kunnen maken over een nieuw coalitieakkoord. Daarnaast is gesproken over een raadsbreed bestuursakkoord. Wat is dat eigenlijk?

Lees verder....

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

Maak kennis met bedrijven in jouw buurt. Je vindt ze overzichtelijk in onze adressengids.....

Uw bedrijf ook op deze website én in de VoorschotenOnline APP? : Klik hier voor meer informatie....