Ons Voorschoten

ONS Voorschoten heeft als oppositiepartij vóór de Begroting 2019 van de gemeente Voorschoten gestemd. Dat was niet vanzelfsprekend, maar na het debat en de antwoorden van het college wel realistisch.

Opvallend
De coalitie VVD, Groen Links en D’66 heeft enorme ambities. Ambities die geld kosten en daar ontbreekt het nu aan. Op dit moment zijn deze voornemens nog maar nauwelijks in nieuw beleid vertaald.  De betaalbaarheid daarvan zal niet eenvoudig worden. ONS Voorschoten zal deze ontwikkeling kritisch volgen. Onze eerste prioriteit is daarbij: de financiën van de gemeente moeten op orde komen en blijven. Het valt daarbij op dat het college veel van de uitdagingen die nog op onze gemeente afkomen wel benoemt, maar op welke manier het college vervolgens de begroting de komende jaren structureel sluitend gaat houden is niet duidelijk: de fractie van ONS Voorschoten maakt zich daar zorgen over. Het mag niet gebaseerd zijn op wishful thinking.    

Verzoeken
Een belangrijk punt voor de fractie van ONS Voorschoten is: hoe kunnen we de gemeentelijke uitgaven beter beheersen. Hoe kunnen we zien waar kosten eventueel omlaag kunnen. Zo worden er wel eens reparaties of onderhoud verricht aan bijvoorbeeld wegen en fietspaden waarbij wij ons samen met veel inwoners afvragen: is het echt noodzakelijk. Moet het per se nu en kan het niet met wat minder of eenvoudiger. Het college heeft in reactie op onze vragen toegezegd scherper te zullen gaan toezien op nut en noodzaak van groot onderhoud.  En op de communicatie hierover.  Daarbij zal waar dat nodig is meer technische informatie beschikbaar komen. Op die manier kan de gemeenteraad beter gefundeerd beslissen over de noodzaak van deze uitgaves.   
Wij hebben bij het college verzocht meer werk te maken van de mogelijkheden die subsidies bieden. Van de provincie, uit Den Haag of uit Brussel. Zoals andere gemeentes dat ook doen. Alleen de SP en de PvdA vonden dit geen goed idee.

ONS Voorschoten heeft wederom aangedrongen op het opnieuw bekijken van de verkeersvisie. Ondanks de verwachte verandering van de verkeersstromen willen het college en alle andere partijen in de raad daar niet aan. Dat zal nog tot veel discussie gaan leiden, want er is alle aanleiding toe.


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?