Een medewerker van de brandweer Voorschoten vertrekt vanavond als USAR-lid naar Beiroet en gaat daar meehelpen zoeken naar slachtoffers. Gisteravond werd door een enorme explosie in de haven de halve stad weggevaagd.

Inmiddels zijn er meer dan 100 doden geborgen, verwacht wordt dat dit aantal nog flink zal toenemen. Meer dan 4000 gewonden zijn er door de explosie gevallen en meer dan 200.000 mensen zijn dakloos geworden.

Een Urban Search and Rescue of USAR is een Nederlandse organisatie, bestaande uit vier reddinggroepen, een ondersteuningsgroep, een stafgroep en een commandogroep. Het team is multidisciplinair samengesteld. Het bestaat uit zoek- en redpersoneel, verpleegkundigen, speurhondengeleiders, ondersteunend personeel en leiding, bij elkaar ongeveer 65 personen. De belangrijkste beroepsgroepen zijn brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en defensie.

USAR valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat ook de binnenlandse kosten voor zijn rekening neemt. De kosten voor inzet in het buitenland wordt bekostigd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.