Welkom bij Je leest het op Voorschoten Online   Click to listen highlighted text! Welkom bij Je leest het op Voorschoten Online

GL: Rapport provincie over bestuurlijke toekomst is goede basis

Voorschoten - De Tweede tussenrapportage van de Provincie over Slimmer en Sterker bestuur, heeft de goedkeuring van GroenLinks. De partij vind het rapport waarin de Provincie aandringt op snelle besluitvorming rondom de bestuurlijke toekomst een goede basis voor de discussie over dit onderwerp.

GroenLinks Voorschoten heeft zich in het verleden helder en onderbouwd uitgesproken voor meer intensieve samenwerking in de Leidse regio. Om de grote opgaven van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, en omdat de ambities van deze regio getuigen van realisme en daadkracht. Deze ambities zijn onderschreven door de gemeenteraad van Voorschoten.
Ook heeft GroenLinks in de zomer van 2017, samen met de SP, geprobeerd om de discussie over de bestuurlijke toekomst meer op gang te brengen. De opgaven waarvoor we staan, moeten immers nu worden opgepakt.

De provincie Zuid-Holland heeft onlangs een rapport uitgebracht: Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland. Tweede tussenrapportage. Dit rapport is erg interessant en zet aan tot nadenken.

In het rapport wordt onderzocht hoe het lokale bestuur versterkt kan worden. Het provinciebestuur is namelijk verantwoordelijk voor goed bestuur in de provincie: “Sterke gemeenten vormen immers een sterke provincie.” Gemeenten moeten hun wettelijke taken goed uitvoeren en maatschappelijke opgaven - dit zijn vooral wonen, mobiliteit, economie, klimaat en energie - kunnen realiseren. Zij moeten hierin goed samenwerken met anderen. De nieuwe regering “vindt het gewenst dat provincies een herindelingsprocedure starten voor die gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken.” De provincie kiest ervoor om in een dergelijk proces niet te spreken van ‘ van bovenaf’ of van ‘van onderop’ maar van als ‘zoveel mogelijk gezamenlijk’.

GroenLinks kan zich in een aantal zaken vinden: inderdaad staan de opgaven centraal en moet een gemeente deze aan kunnen. De gewenste bestuursvorm volgt daaruit. Het belang van Voorschotenaren staat hier voorop. GroenLinks herkent de kritische opmerkingen over ambtelijke fusies. Of de conclusies die de provincie verder trekt de enig juiste zijn, moet onderzocht worden.

Dit rapport is een goede basis voor de verdere discussie over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten, waarin de bevolking goed geïnformeerd en betrokken dient te worden. Hier passen geen paniekreacties of een verontwaardigde afwijzing. Wel op zijn plaats is een heldere blik naar verleden, heden en vooral toekomst, en de bereidheid de discussie aan te gaan.
GroenLinks is hier klaar voor.

 

Click to listen highlighted text!
Cookie- en Privacybeleid

VoorschotenOnline gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u de instellingen wijzigen in uw browser. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.