Voorschoten in bedrijf

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Tijdens de algemene ledenvergadering van Broodfonds Duivenvoorde op 3 april zijn Manon Vonk (oprichter/voorzitter) en Annet Epskamp (bestuurslid) afgetreden. Zij hebben sinds de oprichting in 2015 deze functies vervuld. Nieuwe bestuursleden zijn Arthur Schiphorst en Ron Vonk. Het nieuwe bestuur bestaat uit Hans van Beveren (voorzitter), Ron Vonk (secretaris), Caroline Meershoek (penningmeester), Els Beekman, Robert Korsloot en Arthur Schiphorst.

Dat het Broodfonds in een behoefte voorziet is inmiddels wel duidelijk. Alleen in Voorschoten/Wassenaar zijn al drie Broodfondsen actief. “Toen ik in 2014 zelf ziek werd en al eerder was afgewezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben ik mij gaan verdiepen in het broodfonds-concept”, aldus oud-voorzitter Manon Vonk. “Een jaar later heb ik met hulp van de Ondernemersvereniging Voorschoten, waar ik in het bestuur zit, de kar getrokken om een eerste Broodfonds op te richten. Eind 2015 was dat een feit. In minder dan een jaar tijd zaten we op vijftig deelnemers, het maximum aantal. Inmiddels zijn in Voorschoten/Wassenaar ook Broodfonds De Horsten en Broodfonds Voorschoten actief.”

Vierde broodfonds
De Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) wil zich opnieuw inzetten om in Voorschoten een vierde broodfonds op te richten. Via de eigen nieuwsbrief en op de website van de OVV (www.ondernemersverenigingvoorschoten.nl) worden ondernemers opgeroepen om hun belangstelling kenbaar te maken. “Natuurlijk ben ik bereid om daarbij te ondersteunen. Als mensen vragen hebben kunnen ze mij bellen of mailen. De eerste belangstellenden hebben dat inmiddels al gedaan.”

20.000 ondernemers
Inmiddels nemen in Nederland 20.000 ondernemers deel aan 450 Broodfondsen in 175 plaatsen. Een Broodfonds is weliswaar geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar deelnemers ontvangen bij ziekte voor maximaal twee jaar aaneengesloten schenkingen van hun collega-broodfondsleden. “Veel ZZP’ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) omdat deze vaak duur is, omdat ze zijn afgewezen voor zo’n aov of omdat ze een partner met inkomen hebben waardoor de noodzaak voor een aov niet of nauwelijks aanwezig is. Het blijft overigens wel raadzaam om toch ook een aov te sluiten omdat een Broodfonds na twee jaar ziekte echt ophoudt. Door een wachttijd van twee jaar in te bouwen bij een aov kan de premie vaak aanzienlijk lager uitvallen”, aldus Vonk.

-- Lees verder na de advertentie --

Fijn dat je tot hier bent gekomen met lezen.

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
of doneer via tikkie (klik) of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

 


KOOP LOKAAL BIJ DE ONDERNEMER VAN HIER:

Koop lokaal bij de ondernemer van hier :

Uw bedrijf ook in deze adressengids?

Uw bedrijf staat nog niet in deze adressengids, maar dit heeft wel uw interesse? Klik dan hier.....

nlarzh-TWdaenfrdeelitjanoplptruessvtr