Op zondag 19 januari 2020 wordt het nieuwe kalenderjaar weer geopend met het Open Podium in Het Kruispunt.

Naast de maandelijkse inloopconcerten wordt iedere 3e zondag van januari het Open Podium gehouden. De opzet van deze middag is om tijdens een laagdrempelig samenzijn in een ongedwongen sfeer muziek te kunnen maken en van elkaars muziek te kunnen genieten.

Voor het komende Open Podium hebben zich inmiddels weer veel belangstellenden aangemeld. U wordt van harte uitgenodigd om -onder het genot van een kopje thee/koffie met heerlijke taart en koek- te komen luisteren.

Locatie: Het Kruispunt, Schoolstraat 2 (tegenover Albert Heijn). Aanvang: 14.00 uur. Kijk ook op de website: www.pgvoorschoten.nl

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN