Een opening op zaterdag 11 januari om 15.30 uur met muziek uit de 60-er en 70-er jaren van het duo Walk Right Back moet voor de Voorschotense Kunstkring (VKK) voor even de zorgen verdrijven van een mogelijke sluiting van de expositiezolders in het Ambachts- en Baljuwhuis op Voorstraat 12. De VKK wil dan iedereen, die de beeldende kunst in het dorp een warm hart toedraagt kunnen verblijden met een hapje en drankje en muziek, maar vooral een tentoonstelling met heel gevarieerd werk van 15 leden.

Natuurlijk hoopt de kunstkring ook dat de mensen, die uiteindelijk over de toekomst van het gebouw zullen beslissen (B&W en de gemeenteraad) dan ook langskomen of anders tijdens één van de andere openingsuren van de tentoonstelling die tot en met 9 februari duurt om met eigen ogen te zien wat er bij een verkoop van het pand verloren dreigt te gaan.

Gevarieerd
De volgende kunstenaars doen mee: Anne Hulleman, Arnold Hoogendorp, Harald Berends, Jacqueline van der Grijn, Lucy de Kruijf, Maria Starke-Milkó, Miriam Ooms, Ella van Elck, Fanny Mazure, Ankie de Reus, Rian Geurts, Danielle Proper, Vera Zegerman, Willem Tegelaar en Ina Versteeg. Zij staan garant voor heel mooi en gevarieerd werk. Zowel hangend als staand. Soms ondeugend en speels, dan weer strak en verfijnd. Vaak een genot voor het oog, maar ook wel eens tot nadenken stemmend. Om u vooraf een indruk te geven, zijn foto’s van een klein deel van de werken te zien op www.voorschotensekunstkring.nl onder Exposities, huidige expositie.

Lid worden
Bent u professioneel kunstenaar en nog geen lid van de VKK, dan nodigt de kunstkring u nu al uit om  deel te nemen aan de ballotage, die op donderdag 13 februari wordt gehouden. Voor de kosten (€ 10) hoeft u het niet te laten. En ook de jaarcontributie is beperkt: € 75. Als u wordt toegelaten, gaat u deel uit maken van een illuster gezelschap, dat inmiddels meer dan 50 jaar bestaat en ooit grootheden als Sierk Schröder en Harm Kamerlingh Onnes onder zijn leden kende. De eerste stap die u moet zetten, is u aanmelden met behulp van een formulier dat u op de eerder genoemde website vindt, onder de kopjes MEEDOEN, lid worden.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.