Op zondagmiddag 19 mei wordt van 16.00 tot 17.00 uur het vijfde inloopconcert van het seizoen 2018/2019 in Het Kruispunt te Voorschoten gehouden. Het wordt een geheel Frans romantisch programma, waarin Franse chansons en liederen worden afgewisseld met Franse fluitmuziek. Uitvoerenden zijn Saskia Heijmans (sopraan), Emile de Jong (fluit) en Herman Lodder (piano).

Naast chansons die bekend zijn geworden door o.a. Edith Piaf en Jacques Brel staan er ook chansons op het programma van bijvoorbeeld Henry Himmel en Léo Poll, componisten die aan het begin van de vorige eeuw grote bekendheid genoten in Parijs door hun salonmuziek en filmmuziek. Vanzelfsprekend zullen liederen van componisten als Gabriël Fauré en Francis Poulenc niet ontbreken in een Frans romantisch programma. De vocale stukken worden afgewisseld met bekende en onbekende stukken voor fluit en piano van o.a. Claude Debussy, Jules Massenet, Gabriël Fauré en Camille Saint-Saëns.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Coronavirus en Voorschoten

Volg de laatste ontwikkelingen in Voorschoten via
www.voorschotenonline.nu/coronavirus