Beste mensen,

Zoals jullie waarschijnlijk weten wordt Voorschoten Online volledig beheert door vrijwilligers. Desalniettemin beseffen wij ter degen dat Voorschoten Online ook een website is waar jullie dagelijks informatie over alles in en rondom Voorschoten vandaan halen, ook in deze lastige tijd merken wij dit maar al te goed.

Helaas hebben wij vandaag moeten vernemen dat een van onze vrijwilligers vanaf het eerste moment van Voorschoten Online ons deze week zal komen te ontvallen (geen corona).

Omdat dit ook familie betreft zal al onze prioriteit de komende dagen hiernaar toe gaan.

Wel blijven we dagelijks zorgen voor informatie op Voorschoten Online. Op de eerste plaats om u zo goed mogelijk te blijven informeren, maar ook omdat dit de wens is van deze vrijwilliger. Maar mogelijk wel wat later dan u van ons gewend bent

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


MEEST GELEZEN

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.