CDA

Raadslid Cees Bremmer stelde namens het CDA de nieuwe coalitie open en constructief tegemoet te willen treden. ”Niet polariserend, wel confronterend. Met als spiegel onder meer de eigen CDA-visie en doelstellingen. En natuurlijk altijd kritisch kijkend naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe coalitie-voornemens. Ambitie is prima, maar realisme ook!”
Het CDA wil daarbij steeds verbindingen zoeken met andere fracties. Dit om zo tot nog betere besluitvorming te komen en bij voorkeur met een zo breed mogelijk draagvlak onder de eigen inwoners.

Lees verder na de advertentie:

Hij vroeg het College verder snel méér duidelijkheid te bieden over de financiële onderbouwing van de nieuwe plannen, die nu helaas nog ontbreekt. “Met diverse passages over het te voeren financiële beleid kan het CDA instemmen. Zoals het uitgangspunt van een structureel en reëel evenwicht in inkomsten en uitgaven, of van een strakke financiële discipline. Anderzijds staan er in het akkoord ook teksten die veel vragen oproepen, zoals over alternatieve kostendragers, externe geldstromen, of het verkrijgen van subsidies van derden. Dit roept vragen op.”

De CDA-fractie wil na twee jaar een zogeheten tussenbalans. “Het gaat dan om de bereikte resultaten en een beeld van welke plannen en projecten het College, gegeven de financiële (on)mogelijkheden van dat moment, in de 2e helft van de raadsperiode 2018-2022 in elk geval nog wil realiseren. Het CDA dringt hierop aan vanwege de vele doelstellingen en goede intenties in het nieuwe coalitieakkoord dat de fracties van VVD, Groen Links en D66 onlangs bezegelden.”

Over het openhouden van het Wedde vroeg Bremmer het College snel volstrekte duidelijkheid te bieden. Dit gegeven onduidelijke teksten in het coalitieakkoord zoals hij duidelijk maakte. “Een voor het CDA en een belangrijk deel van Voorschoten zeer aangelegen punt, zoals vorig jaar bleek uit de kleine 10.000 handtekeningen, is de stellige wens om Het Wedde niet te sluiten.”
De CDA-fractie staat verder kritisch tegenover een nog verdere verruiming van de winkeltijden t.o.v. de doorgevoerde verruiming van eind 2013, waarin de gehele gemeenteraad zich toen goed kon vinden. “Moeten de winkels op eerste Kerst- en Paasdag nu ook al echt open?” vraagt het CDA zich af.

 

 

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?