Ook na lezing en bestudering van het  “Verdiepend onderzoek bestuurlijke toekomst” is de CDA-fractie ervan overtuigd dat de gemeente Voorschoten een  mooie en zelfstandige toekomst heeft.

Fractievoorzitter Rene Zoetemelk nam met instemming kennis van de uitspraak van  de Maastrichtse onderzoeker prof. dr. Klaartje Peeters dat “het onzin is te beweren dat er zonder fusie voor Voorschoten geen toekomst zou zijn”.

Zij ontkende ook klip en klaar dat het rapport als het ware naar een fusie van Voorschoten met een andere gemeente of andere gemeenten is toegeschreven.

De commissie Burger en Bestuur besteedde ruim aandacht aan het vorige maand gepresenteerde onderzoeksrapport. Mevrouw Peeters gaf samen met mede-onderzoeker mevrouw van Genugten een toelichting op beider onderzoeksbevindingen.

René Zoetemelk: “Commissie-breed  is de onderzoekers lof toegezwaaid voor het op goed met litteratuur gedocumenteerd op rij zetten van de mogelijke opties van Voorschoten bij verdere vormen van samenwerking of eventueel zelfs fusie. Het rapport brengt alle voor- en nadelen en mogelijke implicaties daarvan goed in beeld, zonder een advies te geven of voorkeur uit te spreken.” Dat is de grote verdienste van deze studie, vindt ook Zoetemelk. Zoals mevrouw Peeters zelf ook toegaf: “voor goed ingevoerde raadsleden en bestuurders bevat het onderzoek niet  echt nieuwe bevindingen.”

Het  is de CDA-fractie wel opgevallen dat de onderzoekers in hun toelichting op meerdere onderdelen een nadere nuancering  van de opgeschreven bevindingen gaven. Dit bleek  in reactie op tal van vragen die vanuit de commissie werden afgevuurd.

Wel hield Peeters staande dat het heel lastig zal zijn het hoge niveau van voorzieningen, zoals het zelfstandige Voorschoten dat nu kent, de komende tien jaar vast te houden. Maar ook bij een eventuele fusie zal dat het geval zijn, werd door anderen weer opgemerkt. Dit werd toegegeven.

René Zoetemelk: “Er moet wel worden geconstateerd dat toen mevrouw Peeters einde 2017  haar onderzoeksopdracht ontving, Voorschoten nog onder financieel toezicht van de provincie stond. Dat is inmiddels niet meer het geval, de toekomst ziet er wat dat betreft zonniger uit.”

Commissievoorzitter Cees Bremmer concludeerde na ruim 1,5 uur  beraad dat de commissie Burger en bestuur een vruchtbare dialoog voerde met de beide onderzoekers. “In de gemeenteraad krijgt het gesprek over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten en de wijze waarop inwoners,ondernemers, verenigingen en organisaties bij dit traject worden betrokken, dit jaar een vervolg.”