Voorschoten - “Wijkambassadeurs  opleiden en aanstellen als instrument voor versnelling van het wijkgericht verduurzamen van woningen. En woningeigenaren in dat kader actief benaderen.

Lees verder na de advertentie:

Die bij motie vervatte oproep van CDA en Groen Links aan College en Raad van Voorschoten bevatte een pleidooi om te onderzoeken hoe wijkambassadeurs een actieve en intermediaire rol kunnen spelen bij wijkgerichte verduurzaming. De oproep kreeg unanieme ondersteuning van de andere fracties in de gemeenteraad.

Lees verder na de advertentie

Cees Bremmer lichtte mede namens  zijn GroenLinks collega Fer von der Assen dit initiatief  in de Raad toe. Verduurzaming is een van de grootste opgaven voor de westerse samenlevingen.

En  dit bewustzijn neemt gelukkig sterk toe. Niet alleen die urgentie was voor CDA en Groen Links aanleiding tot hun voorstel. Ook de landelijke warme truiendag van 3 februari 2018 stimuleerde beide partijen aan de vóóravond ervan tot dit voorstel.,

Een groot probleem “klein en behapbaar maken”. Dat kan door dicht bij huis en in de eigen wijk te beginnen, aldus Bremmer in zijn toelichting aan de gemeenteraad. Vandaar ook het pleidooi voor vrijwillige wijkambassadeurs.

Het verder stimuleren van bewustwording rond verduurzaming van woningen en een innovatieve aanpak via internet forum of sociale media daarbij, zoals VVD  stelde, past daarbij goed. Een groot deel van het energieverbruik vindt  immers in de huizen plaats.

Begin  2017 startte in de wijk Adegeest een eerste project om woningen te verduurzamen. De aangenomen motie vraagt het college te rapporteren over de behaalde resultaten bij dit wijkproject in Adegeest.

In de regio, zoals Leiden en Zoeterwoude, lopen vergelijkbare initiatieven. Von der Assen en Bremmer bepleiten dan ook actieve samenwerking met buurgemeenten in de Leidse regio. Dat  past goed bij de onlangs door vijf gemeenten  in deze regio vastgestelde gemeenschappelijke toekomstvisie “Kwaliteiten versterken en Krachten verenigen”. Daarin staat karaktervolle groei centraal bij het  gemeenschappelijk aanpakken van de duurzaamheidsopgaven in de Leidse regio.

De uitdaging is nu om  goede bedoelingen om te zetten in concrete daden. CDA en Groen Links vinden het belangrijk dat iedereen hieronder zijn schouders zet. Want samen sta je sterker. In de praktijk blijkt dat menig huizenbezitter bereid is een bijdrage te leveren aan die zo noodzakelijke duurzame energievoorziening. Want dit resulteert in minder CO2 uitstoot alsook in een lagere energierekening.

CDA-wethouder Daan Binnendijk omarmde de motie als steun in de rug. De gemeente is er al mee bezig, maar gaat er nu extra gemotiveerd mee aan de slag. Dat stelde hij in een reactie op het door alle fracties ondertekende voorstel van CDA en Groen Links.

  • Up-to-date blijven van het laatste nieuws uit Voorschotern? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief.
  • Of download de gratis VoorschotenOnline APPxxx
  • Word Vriend van Voorschoten, en provitieer van exlcusiviteit! Klik hier.....

 

 

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 
 
Wij zoeken vrienden!

Wij van Voorschoten Online zoeken vrienden! Wordt u onze vriend? Klik hier voor meer informatie.......