Welkom bij Je leest het op Voorschoten Online   Click to listen highlighted text! Welkom bij Je leest het op Voorschoten Online

Initiatief tot energiebesparen met wijkambassadeurs

Voorschoten - “Wijkambassadeurs  opleiden en aanstellen als instrument voor versnelling van het wijkgericht verduurzamen van woningen. En woningeigenaren in dat kader actief benaderen.

Die bij motie vervatte oproep van CDA en Groen Links aan College en Raad van Voorschoten bevatte een pleidooi om te onderzoeken hoe wijkambassadeurs een actieve en intermediaire rol kunnen spelen bij wijkgerichte verduurzaming. De oproep kreeg unanieme ondersteuning van de andere fracties in de gemeenteraad.

Cees Bremmer lichtte mede namens  zijn GroenLinks collega Fer von der Assen dit initiatief  in de Raad toe. Verduurzaming is een van de grootste opgaven voor de westerse samenlevingen.

En  dit bewustzijn neemt gelukkig sterk toe. Niet alleen die urgentie was voor CDA en Groen Links aanleiding tot hun voorstel. Ook de landelijke warme truiendag van 3 februari 2018 stimuleerde beide partijen aan de vóóravond ervan tot dit voorstel.,

Een groot probleem “klein en behapbaar maken”. Dat kan door dicht bij huis en in de eigen wijk te beginnen, aldus Bremmer in zijn toelichting aan de gemeenteraad. Vandaar ook het pleidooi voor vrijwillige wijkambassadeurs.

Het verder stimuleren van bewustwording rond verduurzaming van woningen en een innovatieve aanpak via internet forum of sociale media daarbij, zoals VVD  stelde, past daarbij goed. Een groot deel van het energieverbruik vindt  immers in de huizen plaats.

Begin  2017 startte in de wijk Adegeest een eerste project om woningen te verduurzamen. De aangenomen motie vraagt het college te rapporteren over de behaalde resultaten bij dit wijkproject in Adegeest.

In de regio, zoals Leiden en Zoeterwoude, lopen vergelijkbare initiatieven. Von der Assen en Bremmer bepleiten dan ook actieve samenwerking met buurgemeenten in de Leidse regio. Dat  past goed bij de onlangs door vijf gemeenten  in deze regio vastgestelde gemeenschappelijke toekomstvisie “Kwaliteiten versterken en Krachten verenigen”. Daarin staat karaktervolle groei centraal bij het  gemeenschappelijk aanpakken van de duurzaamheidsopgaven in de Leidse regio.

De uitdaging is nu om  goede bedoelingen om te zetten in concrete daden. CDA en Groen Links vinden het belangrijk dat iedereen hieronder zijn schouders zet. Want samen sta je sterker. In de praktijk blijkt dat menig huizenbezitter bereid is een bijdrage te leveren aan die zo noodzakelijke duurzame energievoorziening. Want dit resulteert in minder CO2 uitstoot alsook in een lagere energierekening.

CDA-wethouder Daan Binnendijk omarmde de motie als steun in de rug. De gemeente is er al mee bezig, maar gaat er nu extra gemotiveerd mee aan de slag. Dat stelde hij in een reactie op het door alle fracties ondertekende voorstel van CDA en Groen Links.

Click to listen highlighted text!
Cookie- en Privacybeleid

VoorschotenOnline gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u de instellingen wijzigen in uw browser. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.