CDA

Het CDA steunt voluit het doel van beperken van wateroverlast, besparen van kostbaar en schaarser wordend drinkwater en het tegengaan van hittestress. Tegelijkertijd verwoordde raadslid van het CDA Bremmer de vrees dat de voorgestelde regelgeving in het raadsvoorstel op meerdere punten nog onvoldoende goed doordacht lijkt. “Voor een breed draagvlak voor de nieuwe en zo ingrijpende Verordening afvoer hemel- en grondwater is meer tijd nodig om een preciezer inzicht te krijgen in de diverse effecten ervan voor onder meer huiseigenaren”. Het CDA vreest het verplichtende karakter ervan, mogelijke bureaucratische rompslomp, financiële implicaties en aspecten als uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en participatie en communicatie. Diverse fracties sloten zich bij hem aan.

Ook noemde hij het opvallend, dat in de toelichting ervan sprake is van een gezamenlijk initiatief van de Leidse regiogemeenten en Wassenaar maar dat tot nu toe geen enkele gemeenteraad deze verordening heeft vastgesteld omdat de regels veel verplichtingen gen neerlegt bij de inwoners.

Wethouder Spil kwam het CDA bij de beantwoording op een aantal punten tegemoet. Zo zegde zij toe na één jaar een evaluatie van de regeling en een snelle aanpassing van de verordening mocht deze bij gebruikers onvoorziene problemen geven. Verder wilde zij graag meewerken aan een thema-avond over het waterketenbeleid.

De CDA-fractie vroeg na deze beantwoording en vóór de stemming over de verordening vervolgens om een korte schorsing voor nader beraad met enkele andere fracties. Conclusie daaruit was dat dit zo belangrijke onderwerp een breed draagvlak in de raad vereist. En dat dit thans, ondanks een aantal toezeggingen, nog onvoldoende het geval is. Ook coalitiepartner VVD deelde die opvatting, evenals de fracties van ONS en Voorschoten Leefbaar Sterk, dat het te vroeg is om met dit voorstel in te stemmen. De stemming maakte duidelijk dat het merendeel van de raad meer tijd nodig heeft voor de afweging. Met 12 tegen 8 stemmen werd gekozen voor uitstel van besluitvorming.

Leest u nog even verder;

2020, door de ogen van de Voorschotenaar

De meesten willen dit jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten. Toch is Voorschoten Online op zoek naar verhalen, gedichten, illustraties en foto’s van Voorschotenaren over hoe zij dit bijzondere jaar 2020 beleefd hebben. Iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd, goed, minder goed tot heel slecht.

Voorschoten Online wil deze bundelen en gratis uitbrengen. Wij het belangrijk om dit vast te leggen omdat het nu eenmaal in de toekomst geschiedenis zal zijn.

Wij roepen iedereen op die hier een bijdrage aan wil doen zijn of haar bijdragen te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit mag iedereen zijn. De ondernemers en verenigingen die het zwaar hebben, de zorgmedewerker, jij die niet meer bij jouw familie op bezoek kon, niet naar buiten kon en zo zijn er nog veel meer ervaringen en herinneringen te bedenken, iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd. En al die verhalen zijn welkom!

Stuur je bijdrage naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen die een bijdrage levert, zal uiteraard ook benoemd worden. Wil je dit niet, geef dit dan bij je inzending aan. Inzenden kan tot en met 31 december 2020. Boekje zal media januari 2021 dan worden uitgebracht.

Sponsors/Donateurs gezocht

Omdat we dit boekje voor iedereen beschikbaar willen maken willen we dit het liefst gratis uitbrengen. Daarom zijn we gelijk op zoek naar sponsoren en donateurs om dit ook financieel mogelijk te maken.

Steun jij dit initiatief?

Maak dan een bijdrage over naar ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie boekje Voorschoten 2020. Ben je een bedrijf en je ontvangt hier graag een factuur voor, mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het gedoneerde bedrag. Dan gaan wij hier zorg voor dragen. Bedrijven die voor minimaal € 100,00 sponsoren worden in het boekje benoemd.

Betaal je liever via een tikkie? Dat is ook mogelijk, klik hier……

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....