CDA

In 2018 trad het ‘duurzaam vooruitstrevende’ college van VVD, D66 en Groen Links aan. De coalitie legde zichzelf hoge duurzaamheidsambities op. Al in 2030 moet Voorschoten energieneutraal zijn, maar liefst 20 jaar eerder dan andere gemeenten in de regio. Duurzame ambities koesteren is natuurlijk zeer prijzenswaardig, mits deze realistisch zijn, zegt CDA-raadslid Mark van Oostrum’.

De coalitie stelde sindsdien twee begrotingen op, samen goed voor ruim 112 miljoen euro. Vervolgt Van Oostrum. ‘Voor nieuw duurzaamheidbeleid in 2019 werd in totaal € 80.000 begroot: € 5.000 voor wijkambassadeurs, € 45.000 voor energiebezuiniging en € 30.000 voor de energietransitie. In de begroting 2020 werd voor nieuw duurzaamheidbeleid € 35.000 geraamd, ditmaal voor het faciliteren van duurzame initiatieven. De budgetten die de coalitie tot nu toe voor nieuw duurzaamheidsbeleid heeft begroot, bedragen 0,1 % van de totale uitgaven van Voorschoten in 2019 en 2020. Duurzame doelstellingen worden daarmee niet bereikt. Voor nieuwe investeringen in een robuust ‘klimaatbestendig’ rioolstelsel was binnen de coalitie onvoldoende draagvlak, deze werden bovendien onbetaalbaar door de keuze om rioleringslasten en andere inkomsten laag te houden. In 2019 kreeg Voorschoten een boete van € 100.000 omdat beleidsdoelstellingen op het gebied van afvalscheiding niet werden gehaald. Het nieuwe afvalplan, in het coalitieakkoord voorzien in 2019, is in 2020 desondanks niet af. Het onderzoek naar een revolverend duurzaamheidsfonds, waar de coalitiepartijen bij de kadernota in juni 2019 notabene zelf om hebben gevraagd, blijkt in maart 2020 evenmin af. Voorstellen van dien aard hebben de raad nooit bereikt.’ Ontbreekt dan de urgentie, vraagt van Oostrum zich af.

Hij vindt het ook bijzonder dat geld, wat in de begroting eenvoudig vrij te maken is, niet wordt benut. In de reserve Volkshuisvesting zit al jaren een half miljoen euro, en de reserve Duurzaamheid bedraagt circa € 75.000. Samen is dat bijna € 600.000. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, dat lokale overheden ondersteunt bij verduurzaming, kan Voorschoten helpen om dit geld snel, door middel van een duurzaamheidsfonds, in te zetten. ‘Waarom werd het Stimuleringsfonds niet benaderd?‘, vraagt het CDA zich af.
‘Van een overheid en van ons college mag worden verwacht dat zij realistische doelstellingen stelt, en zeker geen ambities uitdraagt die zij zelf niet kan waarmaken, aldus Van Oostrum’.

Leest u nog even verder;

2020, door de ogen van de Voorschotenaar

De meesten willen dit jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten. Toch is Voorschoten Online op zoek naar verhalen, gedichten, illustraties en foto’s van Voorschotenaren over hoe zij dit bijzondere jaar 2020 beleefd hebben. Iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd, goed, minder goed tot heel slecht.

Voorschoten Online wil deze bundelen en gratis uitbrengen. Wij het belangrijk om dit vast te leggen omdat het nu eenmaal in de toekomst geschiedenis zal zijn.

Wij roepen iedereen op die hier een bijdrage aan wil doen zijn of haar bijdragen te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit mag iedereen zijn. De ondernemers en verenigingen die het zwaar hebben, de zorgmedewerker, jij die niet meer bij jouw familie op bezoek kon, niet naar buiten kon en zo zijn er nog veel meer ervaringen en herinneringen te bedenken, iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd. En al die verhalen zijn welkom!

Stuur je bijdrage naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen die een bijdrage levert, zal uiteraard ook benoemd worden. Wil je dit niet, geef dit dan bij je inzending aan. Inzenden kan tot en met 31 december 2020. Boekje zal media januari 2021 dan worden uitgebracht.

Sponsors/Donateurs gezocht

Omdat we dit boekje voor iedereen beschikbaar willen maken willen we dit het liefst gratis uitbrengen. Daarom zijn we gelijk op zoek naar sponsoren en donateurs om dit ook financieel mogelijk te maken.

Steun jij dit initiatief?

Maak dan een bijdrage over naar ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie boekje Voorschoten 2020. Ben je een bedrijf en je ontvangt hier graag een factuur voor, mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het gedoneerde bedrag. Dan gaan wij hier zorg voor dragen. Bedrijven die voor minimaal € 100,00 sponsoren worden in het boekje benoemd.

Betaal je liever via een tikkie? Dat is ook mogelijk, klik hier……

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....