CDA

In de commissie Mens en Samenleving is het Integrale Huisvestingplan (IHP) Onderwijs besproken. Op grond van dit plan krijgen de Fortgensschool, de Emmausschool en de Nutsschool in de komende jaren nieuwe schoolgebouwen. CDA raadslid Mark van Oostrum: “Het CDA is tevreden met het nieuwe onderwijshuisvestingsplan. Zowel de Fortgensschool, de Nutsschool als de Emmausschool krijgen nieuwe, duurzame gebouwen.

De drie scholen zijn bouwkundig in slechte staat. Bovendien zijn de huidige schoolgebouwen niet toegerust op modern onderwijs, omdat er onvoldoende aparte ruimten voor de begeleiding van leerlingen zijn. Uit onze gesprekken met de schoolbesturen blijkt dat de volgorde waarin de nieuwbouw in de komende jaren wordt gebouwd, ook door de besturen wordt gesteund. Dat is natuurlijk heel mooi en erg belangrijk.”  

Tijdens de behandeling van het plan in de commissie heeft Van Oostrum aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van de nieuwbouw: “Uit onze schriftelijke vragen is gebleken dat de gemeente elk jaar meer dan 1 miljoen euro voor onderwijshuisvesting ontvangt. Helaas hebben wij moeten constateren dat dit geld nu niet wordt ingezet voor onderwijshuisvesting, maar wordt uitgegeven aan andere gemeentelijke taken. Daardoor is er nu niet voldoende geld gereserveerd voor de nieuwbouw van twee van de drie scholen. Het CDA heeft daarom voorgesteld vanaf nu een reserve in de begroting op te nemen. Deze reserve kan dan worden gevuld met het geld dat Voorschoten voor onderwijshuisvesting ontvangt vanuit Den Haag. Mark van Oostrum: “Als we in Voorschoten goed onderwijs willen behouden dan moeten we ook zorgen dat we de nieuwe scholen dadelijk op een verantwoorde wijze kunnen betalen. De betaalbaarheid van nieuwe schoolgebouwen zou volgens Van Oostrum niet afhankelijk moeten zijn van mogelijke (grond)opbrengsten van andere projecten. “Het instellen van een financiële reserve past goed bij dit uitgangpunt”. Het voorstel om een reserve in te stellen voor de nieuwbouw van de scholen werd door het college en diverse andere fracties overgenomen.

Naast het instellen van een financiële reserve voor nieuwe scholen heeft het CDA in de commissie aandacht gevraagd voor het gymnastiekonderwijs. Van Oostrum: ”In het onderwijsplan wordt ons inziens te weinig aandacht besteed aan goed bewegingsonderwijs en het belang van goede spreiding van gymlokalen over ons dorp. De afstanden tussen school en gymzalen zijn niet altijd optimaal. Dit is een onwenselijke situatie.We willen dat in het plan meer aandacht komt voor de juiste beschikbaarheid van gymzalen. Ook hiervoor zal meer voor moeten worden gespaard.”  

Leest u nog even verder;

2020, door de ogen van de Voorschotenaar

De meesten willen dit jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten. Toch is Voorschoten Online op zoek naar verhalen, gedichten, illustraties en foto’s van Voorschotenaren over hoe zij dit bijzondere jaar 2020 beleefd hebben. Iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd, goed, minder goed tot heel slecht.

Voorschoten Online wil deze bundelen en gratis uitbrengen. Wij het belangrijk om dit vast te leggen omdat het nu eenmaal in de toekomst geschiedenis zal zijn.

Wij roepen iedereen op die hier een bijdrage aan wil doen zijn of haar bijdragen te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit mag iedereen zijn. De ondernemers en verenigingen die het zwaar hebben, de zorgmedewerker, jij die niet meer bij jouw familie op bezoek kon, niet naar buiten kon en zo zijn er nog veel meer ervaringen en herinneringen te bedenken, iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd. En al die verhalen zijn welkom!

Stuur je bijdrage naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen die een bijdrage levert, zal uiteraard ook benoemd worden. Wil je dit niet, geef dit dan bij je inzending aan. Inzenden kan tot en met 31 december 2020. Boekje zal media januari 2021 dan worden uitgebracht.

Sponsors/Donateurs gezocht

Omdat we dit boekje voor iedereen beschikbaar willen maken willen we dit het liefst gratis uitbrengen. Daarom zijn we gelijk op zoek naar sponsoren en donateurs om dit ook financieel mogelijk te maken.

Steun jij dit initiatief?

Maak dan een bijdrage over naar ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie boekje Voorschoten 2020. Ben je een bedrijf en je ontvangt hier graag een factuur voor, mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het gedoneerde bedrag. Dan gaan wij hier zorg voor dragen. Bedrijven die voor minimaal € 100,00 sponsoren worden in het boekje benoemd.

Betaal je liever via een tikkie? Dat is ook mogelijk, klik hier……

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....