CDA

“Waar blijft het College met het in april jl. toegezegde uitwerkingsprogramma  woonvisie 2019-2022?” Dat vroeg Cees Bremmer van de CDA-fractie bij de raadscommissie wonen ruimte en groen (WRG).

In de commissievergadering werd uitvoerig gesproken over een schrijven van de Alliantie Burgers Voorschoten aan de gemeenteraad van Voorschoten over de Woonvisie 2019-2022.   

Cees Bremmer: “Goed wonen is belangrijk voor het welzijn van jong en oud.

Het CDA wil daarom bij het huisvestingsbeleid opkomen voor zowel betaalbare sociale huur als voor betaalbare goedkopere woningen,  zoals voor starters en jonge gezinnen. Het CDA onderkent de huidige problemen op de woningmarkt, zoals lange wachtlijsten voor betaalbare sociale huurwoningen. Er moet een reële impuls worden gegeven aan woningbouw voor Voorschotenaren daarnaast moeten ouderen liefst zo veel mogelijk in hun vertrouwende buurt klunen blijven wonen.

Cees Bremmer zei het belangrijk te vinden dat het College nu vaart maakt met het in april door het college toegezegde uitwerkingsprogramma. Dit  programma zou volgens hem deze zomer worden opgeleverd.

Wethouders Lamers zegde de CDA-fractie toe hier serieus aandacht aan te schenken en de commissie snel te rapporteren hoe het met dit uitwerkingsprogramma staat.

-- Lees verder na de advertentie --

Fijn dat je tot hier bent gekomen met lezen.

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
of doneer via tikkie (klik) of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

 


Koop lokaal bij de ondernemer van hier :

nlarzh-TWdaenfrdeelitjanoplptruessvtr