CDA

“Deelt het College de verontrusting van de CDA-fractie dat het meeste aantal  ongevallen plaats vindt met fietsers waarbij een recente  trend waarneembaar is van toename van e-bike ongevallen?”

Zo verwoordde Cees Bremmer namens zijn fractie  in de  bestuurlijke rondvraag van de recente gemeenteraadsvergadering, het gevoelen rondom de onlangs bekend geworden gegevens over een stijging van het aantal geregistreerde verkeersongevallen in Voorschoten.

Bremmer uitte daarbij tegelijk zijn teleurstelling dat  het College er niet in geslaagd is nog vóór deze zomer met een Plan van Aanpak Fietsveiligheid te komen.
In die teleurstelling vond hij overigens  wethouders Monique Lamers aan zijn kant,
die het met het CDA betreurde, dat dit  toch niet was gelukt. Zij zegde Bremmer overigens toe alles op alles te zetten, dat dit Plan van Aanpak dat voor meer fietsveiligheid in Voorschoten moet zorgen, nog vóór het einde van 2019 gereed komt.

Cees Bremmer memoreerde in dit verband verder, dat  lang niet alle fietsongevallen geregistreerd worden. Het aantal fietsongelukken is vermoedelijk daarom omvangrijker dan het aantal geregistreerde ongelukken met fietsers doet vermoeden.
Onlangs berichtten de media dat het aantal verkeersongevallen in Voorschoten sinds 2015 met meer dan 20% is toegenomen. Reden voor Bremmer zijn bijdrage in de rondvraag van de genoemde raadsvergadering, met een slotvraag af te ronden. “Deelt het College de CDA-opvatting dat alles op alles gezet moet worden om, zoals het coalitie- akkoord  2018-2022 Duurzaam Vooruitstrevend het noemt, ”gevaarlijk verkeersgedrag beter en consequenter te  beboeten?” Ook hierop antwoordde wethouder Lamers een bevestigend,

Voor de CDA-fractie  heeft veiligheid, in het bijzonder voor de meeste kwetsbare groepen verkeersdeelnemers zoals fietsers een hoge prioriteit.

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?