Voor de CDA-fractie is behoud van het zwembad het Wedde steeds hoofdpunt van beleid. In het verkiezingsprogramma “Meer dan ooit Voorschoten” 2018-2022, staat dit letterlijk zó verwoord. “Het CDA zal zich maximaal inzetten om het zwembad ook na 2020 te behouden voor Voorschoten. Vele jongere inwoners leren er zwemmen, senioren en anderen werken er aan hun conditie. En bovendien vervult het bad inmiddels ook een belangrijke sociale functie in de ontmoeting van veel Voorschotenaren.

In de recente Raadsvergadering lag naast een voorstel, verwoord in de Kadernota, om het zwembad 10 jaar open te houden,voorts een motie van de coalitiepartijen VVD, Groen Links en D66 ter tafel. Deze motie wilde een beleidskader aangeven voor toekomstige besluitvorming over het zwembad het Wedde.

Fractievoorzitter Zoetemelk stelde indringende kritische vragen bij de motie omdat de tekst ervan o.a. sprak over “een oproep aan het College om uiterlijk in 2025 met een plan te komen waarin de (financiële) mogelijkheden uiteengezet worden over de afbouw en sluiting van Zwembad het Wedde, direct dan wel na nog 5 jaar exploitatie”.
Zoetemelk noemde het onbegrijpelijk dat  in een raadsvergadering over het open houden van het zwembad het Wedde, tegelijkertijd al weer gesproken wordt over een voornemen  in 2025 tot mogelijk sluiting, “direct dan wel na nog 5 jaar exploitatie”. Terwijl steeds wordt gesproken over 10 jaar.
Aan de ene kant er prat opgaan dat het zwembad 10 jaar open kan blijven en anderzijds tegelijk over sluiting spreken op korte termijn, dat rijmt gewoon niet! Deze motie kon het CDA niet steunen. Ook bij sommige andere oppositiepartijen riep de tekst kritische vragen op.

Er volgde een stevige discussie over de motie van de coalitiepartijen die de motie wel logisch vinden en daarmee sluiting van het zwembad in 2025 dichterbij brengen. Als de oorspronkelijk motie in stemming was gebracht was er een meerderheid (coalitie) voor de motie. Daarop reikte de CDA-fractie via Cees Bremmer de coalitie een compromistekst aan. Hij stelde voor in 2025 te kijken naar “De levensvatbaarheid van zwembad het Wedde op korte dan wel lange termijn”. En in de motie niet langer te spreken van een mogelijke sluiting per direct in 2025.
Na een schorsing en overleg tussen woordvoerders van coalitie en oppositie werd deze CDA-suggestie overgenomen. De aangepaste motie werd vervolgens unaniem aanvaard.
De CDA-fractie zal zich blijven sterk maken voor een eigen zwembad in Voorschoten